• Brak komentarzy do wyświetlenia.

Półkolonia 2024- przypominamy o opłacie za żywienie!

 

Opłata za żywienie na półkolonii w kwocie: 225 zł musi zostać uiszczona w dniach 22.07.2024r.- 26.07.2024 r. na konto bankowe szkoły (decyduje data wpływu): nr: 27 8136 0000 0031 0154 2000 0060, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Zatorze.
Tytuł wpłaty: Półkolonia SP7, imię i nazwisko dziecka.
Brak opłaty w tym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników.

Komentowanie jest wyłączone.