Terminarz spotkań z rodzicami i konsultacji

Terminarz spotkań z rodzicami i konsultacji w roku szkolnym 2021/2022

Zebrania z Rodzicami

08 września 2021 r.- kl. 1 -3;  09 września 2021 r.-  kl. 4- 8

godz. 16.30

Wybory do Rady Rodziców. Programy nauczania, zasady oceniania, realizacja obowiązku szkolnego, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

17 listopada 2021 r.- kl. 1- 3;  18 listopada 2021 r.- kl. 4- 8

godz. 16.30

Analiza i ocena efektów nauczania, zachowania i frekwencji.

Sprawy bieżące.

2 lutego 2022 r.- kl. 1- 3;

3 lutego 2022 r.- kl. 4-8

godz. 16.30

Podsumowanie efektów nauczania, zachowania i frekwencji
w pierwszym okresie.

27 kwietnia 2022 r.- kl. 1- 3;

28 kwietnia 2022 r.- kl. 4- 8

godz. 16.30

Analiza i ocen efektów nauczania, zachowania i frekwencji.

Informacja o zagrożeniach.

Sprawy bieżące.

konsultacje

15 grudnia 2021r.

W godzinach od 16.30 do 17.30

23 marca 2022 r.

W godzinach od 16.30 do 17.30

30 maja 2022r.

W godzinach od 16.30 do 17.30