Terminarz spotkań z rodzicami i konsultacji

Zebrania z Rodzicami

15 września 2020 godz. 16.30

Wybory do Rady Rodziców. Programy nauczania, zasady oceniania, realizacja obowiązku szkolnego, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

19 listopada 2020 godz. 16.30

Analiza i ocen efektów nauczania, zachowania i frekwencji.

Sprawy bieżące.

możliwa forma- online

4 lutego 2021
godz. 16.30

Podsumowanie efektów nauczania, zachowania i frekwencji
w pierwszym okresie.

możliwa forma- online

22 kwietnia 2021 godz. 16.30

Analiza i ocen efektów nauczania, zachowania i frekwencji.

Sprawy bieżące.

możliwa forma- online

Konsultacje

8 grudnia 2020r.

W godzinach od 16.30 do 17.30.

możliwa forma- online

8 czerwca 2021r.

W godzinach od 16.30 do 17.30.

możliwa forma- online