Terminarz spotkań z rodzicami i konsultacji

Zebrania z Rodzicami

19 września 2019 godz. 16.30

Wybory do Rady Rodziców. Programy nauczania, zasady oceniania, realizacja obowiązku szkolnego, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

7 listopada 2019 godz. 16.30

Analiza i ocen efektów nauczania, zachowania i frekwencji.

Sprawy bieżące.

13 lutego 2020
godz. 16.30

Podsumowanie efektów nauczania, zachowania i frekwencji
w pierwszym okresie.

30 kwietnia 2020 godz. 16.30

Analiza i ocen efektów nauczania, zachowania i frekwencji.

Sprawy bieżące.

Konsultacje

19 grudnia 2019r.

W godzinach od 16.30 do 17.30.

19 marca 2020r.

W godzinach od 16.30 do 17.30.

28 maja 2020r.

W godzinach od 16.30 do 17.30.