Terminarz spotkań z rodzicami i konsultacji

Terminarz spotkań z rodzicami i konsultacji w roku szkolnym 2022/2023

Zebrania z Rodzicami

15 września 2022r.-

godz. 16.30

Wybory do Rady Rodziców. Programy nauczania, zasady oceniania, realizacja obowiązku szkolnego, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

17 listopada 2022r.-

godz. 16.30

Analiza i ocena efektów nauczania, zachowania i frekwencji.

Sprawy bieżące.

16 lutego 2023r.

godz. 16.30

Podsumowanie efektów nauczania, zachowania i frekwencji
w pierwszym okresie.

20 kwietnia 2023r.

godz. 16.30

Analiza i ocen efektów nauczania, zachowania i frekwencji.

Informacja o zagrożeniach.

Sprawy bieżące.

konsultacje

15 grudnia 2022r.

W godzinach od 16.30 do 17.30

16 marca 2023 r.

W godzinach od 16.30 do 17.30

31 maja 2023r.

W godzinach od 16.30 do 17.30