Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu

Pobierz:Statut Szkoły Podstawowej nr 7 w Oświęcimiu teść jednolita

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY:

Pobierz: Program Wychowawczo Profilaktyczny SP7 2019

Regulamin: szczegółowe warunki korzystania przez uczniów
z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Pobierz: Zarządzenie- warunki korzystania z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów

PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH  I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO: pobierz

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego: pobierz

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Pobierz: Koncepcja pracy szkoły