Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu

Pobierz: Statut Szkoły Podstawowej nr 7 w Oświęcimiu obowiązujący od 1.09.2020

Program wychowawczo- profilaktyczny

Pobierz: Program Wychowawczo Profilaktyczny SP7 2021

Procedury bezpieczeństwa uczniów i pracowników
Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu w okresie trwania pandemii COVID 19

Pobierz: procedury SP7

Regulamin: szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Pobierz: Zarządzenie- warunki korzystania z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów

Procedury korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego: pobierz

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Pobierz:WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO – ZAWODOWEGO 2020