• Brak komentarzy do wyświetlenia.

Terminy związane z ocenianiem i klasyfikacją

Rok szkolny 2023/2024

I półrocze

Do 22 grudnia 2023r.

Informacje o zagrożeniach

Do 26 stycznia 2024r.

Wystawienie ocen śródrocznych.

 01 lutego 2024r.  Zebranie RP- przyjęcie klasyfikacji śródrocznej.

II półrocze

Do 10 maja 2024r.

Informacje o zagrożeniach.

Do 4 czerwca 2024r.

Wystawienie ocen przewidywanych.

Do 10 czerwca 2024r.

Wystawienie ocen rocznych.

13 czerwca 2024 r. Zebranie RP- przyjęcie klasyfikacji rocznej.

 

Komentowanie jest wyłączone.