Terminy związane z ocenianiem i klasyfikacją

Rok szkolny 2021/2022

I półrocze

Do 13 grudnia 2021r.

Informacje o zagrożeniach

Do 05 stycznia 2022r.

Wystawienie ocen śródrocznych.

 11 stycznia 2022r.  Zebranie RP- przyjęcie klasyfikacji śródrocznej.

II półrocze

Do 23 maja 2022r.

Informacje o zagrożeniach.

Do 08 czerwca 2022r.

Wystawienie ocen przewidywanych.

Do 15 czerwca 2022.

Wystawienie ocen rocznych.