Terminy związane z ocenianiem i klasyfikacją

Rok szkolny 2018/2019

I półrocze

Do 20 grudnia 2018r.

Informacje o zagrożeniach

Do 30 stycznia 2019r.

Wystawienie ocen śródrocznych.

 6 lutego 2019r.  Zebranie RP- przyjęcie klasyfikacji śródrocznej.

II półrocze

Do 9 maja 2019r.

Informacje o zagrożeniach.

Do 5 czerwca 2019r.

Informacja o ocenach przewidywanych.

Do 7czerwca 2019r.

Wystawienie ocen rocznych.