Terminy związane z ocenianiem i klasyfikacją

Rok szkolny 2022/2023

I półrocze

Do 22 grudnia 2022r.

Informacje o zagrożeniach

Do 20 stycznia 2023r.

Wystawienie ocen śródrocznych.

 26 stycznia 2023r.  Zebranie RP- przyjęcie klasyfikacji śródrocznej.

II półrocze

Do 15 maja 2023r.

Informacje o zagrożeniach.

Do 7 czerwca 2023r.

Wystawienie ocen przewidywanych.

Do 14 czerwca 2023r.

Wystawienie ocen rocznych.

19 czerwca 2023 r. Zebranie RP- przyjęcie klasyfikacji rocznej.