• Brak komentarzy do wyświetlenia.

Informacje dotyczące rekrutacji

Szanowni Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2017), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2024 roku zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, bądź posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

ZAPISY DO SZKÓŁ

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
przyjmuje się z urzędu do klasy I na podstawie zgłoszenia rodziców lub opiekunów prawnych.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły
mogą być przyjęte do klasy I po złożeniu przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosku
oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.

Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły oraz wniosek dla dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły
należy złożyć elektronicznie na stronie: https://oswiecim.rekrutacje.edu.pl/

Instrukcja dla rodziców: System elektronicznych rekrutacji

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

KRYTERIA REKRUTACYJNE DLA UCZNIÓW
NIE MIESZKAJĄCYCH W OBWODZIE SZKOŁY

Komentowanie jest wyłączone.