Rada Rodziców

Witamy serdecznie na stronie internetowej Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu

Skład Rady Rodziców
na rok szkolny 2020/2021

MARCIN STANIK- Przewodniczący Rady Rodziców
ALICJA BIAŁOŻYT- Zastępca Przewodniczącego
Rady
NATALIA CIEŚLAK- Skarbnik
ŻANETA PASZKOWSKA- Sekretarz

Składka na Radę Rodziców (komitet rodzicielski): 30 zł.
Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Bank Pekao SA
nr konta – 34 1240 4155 1111 0010 9373 8029

Bardzo prosimy o wsparcie inicjatyw podejmowanych przez Radę Rodziców naszej szkoły.

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu.
Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią: Regulamin RR SP7