Rada Rodziców

Witamy serdecznie na stronie internetowej Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu


Składka na Radę Rodziców (komitet rodzicielski): 20 zł.

Bardzo prosimy o wsparcie inicjatyw podejmowanych przez Radę Rodziców naszej szkoły.
Wpłaty przyjmują skarbnicy klasowi.


Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu.
Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią: Regulamin RR SP7