Podręczniki 2020

Przypominam, że uczniowie na początku roku szkolnego otrzymają w szkole bezpłatne podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Rodzice uczniów, którzy uczęszczają na lekcje religii zakupują katechizmy, których wykaz znajduje się w załączeniu: Wykaz podręczników do religii 2020/21 Iwona Kolasa dyrektor szkoły

Read More →

Półkolonia 2020

Informujemy, że w dniach 29.06- 10.07.2020r. organizowana jest w Szkole Podstawowej nr 7 w Oświęcimiu PÓŁKOLONIA LETNIA Prosimy o zapoznanie się z: Procedurami bezpieczeństwa uczestników półkolonii oraz pracowników szkoły w okresie trwania pandemii COVID-19  wraz z załącznikami, które należy wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły w podanych w regulaminie terminach: 1) procedury_COVID-19_zalacznik1; 2) procedury_COVID-19_zalacznik2 ; […]

Read More →

Wyniki rekrutacji do klasy I

Wszystkie dzieci zamieszkałe lub zameldowane w obwodzie szkoły, zgłoszone przez rodziców, zostały z urzędu przyjęte do klasy 1. Lista dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły wywieszona została na drzwiach wejściowych do szkoły. Rodzice dzieci zakwalifikowanych muszą w terminie: 29- 30.06 potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do szkoły. Oświadczenia woli można […]

Read More →

Do widzenia, szkoło!

Drodzy Uczniowie, Rodzice! Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbywa się tym razem w nietypowy sposób. Nie ma dziś uroczystej akademii, wierszy, tańców i piosenek. Zamiast nich – kilka naszych refleksji związanych z nauką na odległość i utrwalonych przez aparat fotograficzny chwil z jakże pięknych, szkolnych czasów przed pandemią. Gratulujemy Wam wyników w nauce uzyskanych w tym […]

Read More →

Harmonogram zakończenia Roku Szkolnego 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020 zakończy się w piątek, 26 czerwca Z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie organizujemy tego dnia tradycyjnego uroczystego zakończenia roku szkolnego. Rozdanie przez wychowawców świadectw promocyjnych odbędzie się wg harmonogramu z zachowaniem środków bezpieczeństwa. HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Podczas odbioru świadectw prosimy o stosowanie się do następujących zasad: Uczniowie […]

Read More →

Uczniowie klasy 3a, wraz z nauczycielem języka angielskiego, podczas wirtualnych lekcji poznawali rodzaje sklepów oraz miejsca/budynki, jakie znajdują się w miastach. W ramach zadania domowego, mieli stworzyć swoje Dream Town, czyli Miasto moich marzeń. Oto prace niektórych uczniów:

Read More →

Harmonogram konsultacji dla uczniów od dnia 1.06.2020r.

Od 1.06. zaczynają się dobrowolne konsultacje dla uczniów klas V- VII zgodnie z harmonogramem (pobierz: KONSULTACJE w SZKOLE). Nauczanie na odległość odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. Cele konsultacji w szkole to: poprawa ocen i wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych, których nie da się rozwiązać poprzez konsultacje on-line. W konsultacjach może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów […]

Read More →