Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawę paliwa gazowego- gaz ziemny wysokometanowy do budynku placówki oświatowej znajdującej się w Oświęcimiu ul. Wyzwolenia 3”

Uprzejmie informuję, że wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 Euro na: „Dostawę paliwa gazowego- gaz ziemny wysokometanowy do budynku placówki oświatowej znajdującej się w Oświęcimiu ul. Wyzwolenia 3” wybrano ofertę Wykonawcy:
Firma PGNiG Obrót Detaliczny Sp.z o.o. ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze.

Iwona Kolasa
dyrektor
Miejskiego Gimnazjum Nr 4
im. Zofii Kossak
w Oświęcimiu