Terminy rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, że zapisy do klasy pierwszej odbywać się będą w terminie:
od 13.02 do 10.03.2023r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

przyjmuje się z urzędu do klasy I
na podstawie zgłoszenia rodziców lub opiekunów prawnych.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły
mogą być przyjęte do klasy I
po złożeniu przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosku
oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.

Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły
oraz wniosek dla dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły
należy złożyć elektronicznie na stronie:
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/oswiecim

Szczegóły postępowania rekrutacyjnego: https://oswiecim.pl/nabor-do-klas-1-oswiecim/37995/

W razie problemów z rekrutacją elektroniczną można zgłosić się w sekretariacie szkoły- udzielona zostanie Państwu pomoc.

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *