Informacje Rady Rodziców

W dniu 13. września br. odbyło się pierwsze zebranie przedstawicieli rad klasowych w roku szkolnym 2021/2022.
Podczas zebrania wybrano członków Prezydium Rady Rodziców oraz Komisję Rewizyjną na rok szkolny 2021/2022.

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący                        Stefan Janusik – 1A
Z-ca przewodniczącego            Żaneta Paszkowska – 2A
Skarbnik                                    Natalia Cieślak – 4A
Sekretarz                                  Alina Leśniak-Bryg – 7A

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący                      Adam Wilczyński – 3B
Członek Komisji                      Izabela Opala   – 4B
Członek Komisji                      Elżbieta Mirocha – 3A

Ponadto:

  1. Rada Rodziców przyjęła Sprawozdanie merytoryczno– finansowe za rok 2020/2021.
  2. Przyjęła uchwałę zatwierdzającą Program Wychowawczo– Profilaktyczny Szkoły na rok szkolny 2021/2022
  3. Przyjęła uchwałę zatwierdzającą dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022, tj.
  • 11.2021,
  • 01.2022,
  • 24-26.05.2022,
  • 23.06.2022.

Rada Rodziców będzie Państwa sukcesywnie informowała o podjętych decyzjach i wynikach działań.

Wierzymy, że razem z Państwem zdziałamy więcej a nasza szkoła będzie jeszcze bardziej przyjazna naszym dzieciom.

                                                                                              Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 7
w Oświęcimiu

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie upubliczniony