Dzień Otwarty w naszej szkole

Dnia 7.03.2013r. w naszej szkole odbył się dzień otwarty, którego celem było przybliżenie przyszłym uczniom szkoły oraz jej oferty. W trakcie imprezy młodzież mogła obejrzeć sale lekcyjne, w tym m.in. pracownie językowe- wyposażone w tablice interaktywne, pracownię matematyczną oraz profesjonalną strzelnicę.

 Młodzi goście mieli też okazję uczestniczyć w bardzo interesujących zajęciach przygotowanych na ten dzień przez nauczycieli.

Przyszli uczniowie dowiedzieli się wiele na temat sukcesów szkoły, poznali ważne inicjatywy podejmowane przez uczniów oraz nauczycieli, a także zapoznali się z różnymi formami działalności realizowanymi w szkole. Słowem w tym dniu „czwórka” zaprezentowała swą bogatą i interesującą ofertę.

Odwiedzający szkołę uczniowie klas szóstych uczestniczyli w ciekawie przygotowanej lekcji językowej. Jej tematem przewodnim były Święta, po angielsku Holidays. Zajęcia, w całości prowadzone w języku angielskim, dotyczyły tego, jak i kiedy w różnych krajach anglojęzycznych obchodzi się różnego rodzaju dni świąteczne. W trakcie lekcji wykorzystano tablicę interaktywną.

Niezwykle ciekawe okazały się również zajęcia z biologii oraz chemii. Zostały one przygotowane pod hasłem: „Zabawy z dwutlenkiem węgla”. Uczniowie pod okiem prowadzących sami mogli wykonywać proste ćwiczenia chemiczne, do których wykorzystywali ogólnodostępne substancje. Szóstoklasiści mogli przekonać się w trakcie zajęć, że chemia i biologia to niezwykle praktyczne dziedziny nauki mające mnóstwo wspólnego z codziennym życiem.

Bardzo dużą  atrakcją dla wszystkich szóstoklasistów odwiedzających w tym dniu Gimnazjum nr 4 okazała się wizyta na strzelnicy szkolnej. Jest ona profesjonalnie wyposażona i już samo to robi wielkie wrażenia, jednak ważne było także to, iż każdy, kto przyszedł, mógł poćwiczyć strzelanie, sprawdzić swoje możliwości i porównać je
z możliwościami innych. Cennych rad oraz wskazówek udzielali uczniowie szkoły uczęszczający na zajęcia ze strzelectwa sportowego, prowadzone w ramach realizowanej
od kilku lat innowacji.

 Atrakcyjną częścią wizyty w szkole był udział w pokazie filmu o „Czwórce”. Film ten został przygotowany i nakręcony przez uczniów, którzy także, wraz z nauczycielami, byli jego głównymi bohaterami. Prezentował on najważniejsze osiągnięcia szkoły, ukazywał, jak wygląda w niej życie  na co dzień, z jakiej oferty mogą skorzystać uczniowie, aby wypełnić czas poza lekcjami.
W gimnazjum jest bowiem  miejsce nie tylko na naukę, ale także na rozrywkę i relaks, czego przykładem są zajęcia taneczne
z hip-hopu oraz zajęcia kółka gitarowego.