Debata ekologiczna

W dniu 04.04.2013 r. o godz.14.00 odbyła się  w naszej szkole debata promująca działania ekologiczne prowadzone na terenie naszego miasta. Debata jest częścią ogólnopolskiego projektu w ramach którego,  zostaną wyłonieni reprezentanci na obrady XIX sesji Sejmu i Młodzieży (finał 1 czerwca 2013 r. w Warszawie w Gmachu Parlamentu RP). Patronat nad projektem sprawują: Sejm RP oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy.
Na debacie gościliśmy Prezydenta naszego miasta Pana Janusza Chwieruta. Debatę przygotowali Gustaw Dłużak i Dominika Hickiewicz. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie zaangażowani w dotychczasowe  akcje ekologiczne, pani wicedyrektor, przedstawiciele Rady Rodziców oraz inni pracownicy szkoły. Temat debaty brzmiał: W jakie działania ekologiczne na terenie Miasta mogą zaangażować się młodzi obywatele? Przedmiotem rozmów podczas naszego spotkania było omówienie ekologicznego stanu miasta Oświęcim oraz wypracowanie kilku sposobów jego uporządkowania i systematycznej ochrony środowiska. Głównym wnioskiem debaty jest fakt, iż każde działania na rzecz środowiska są ważne, ponieważ kształtują w młodych ludziach świadomość ekologiczną. Wszystkie przedsięwzięcia ekologiczne, w których młodzi ludzie chętnie biorą udział nie powinny być tylko jednorazowe. Mamy nadzieje, że  większość pomysłów tj. zbiórka używanych telefonów,  stworzenie zielonego pomnika Matki Ziemi, czy też akcja Zamień samochód na rower, uda nam się wdrożyć  w codzienne życie dzięki czemu damy przykład innym i zaangażujemy ich do wspólnego działania.