Lekcja unihokeja

W wyniku debaty nauczycieli wychowania fizycznego z uczniami gimnazjum, w trakcie której młodzież wyraziła zainteresowanie doskonaleniem umiejętności z unihokeja w dniu 11.03.2014 roku w Miejskim Gimnazjum nr 4 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu odbyły się zajęcia z tej dyscypliny sportu. Lekcja  została bardzo dobrze przyjęta, zwłaszcza przez chłopców – uczniów klas trzecich. Jej temat brzmiał: Unihokej – doskonalenie rozgrywania ataku pozycyjnego. Młodzież chętnie angażowała się w ćwiczenia, doskonaliła swoje umiejętności techniczno-taktyczne w grze, kształtowała zdolności do czasu reakcji oraz orientacji przestrzennej. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo podczas zajęć.

Młodzież była na tyle zainteresowana tematem, że ustalono, iż zagadnienia z unihokeje będą na lekcjach realizowane częściej.

Pobierz: Scenariusz lekcji