Wyniki rekrutacji do klasy I

Wszystkie dzieci zamieszkałe lub zameldowane w obwodzie szkoły,

zgłoszone przez rodziców, zostały z urzędu przyjęte do klasy 1.

Lista dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły wywieszona została na drzwiach wejściowych do szkoły.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych muszą w terminie: 29- 30.06 potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do szkoły. Oświadczenia woli można pobrać w sekretariacie szkoły.

Brak takiego potwierdzenia będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w szkole, a na to miejsce zostanie przyjęte dziecko z największą liczbą punktów z listy niezakwalifikowanych.

1 lipca zostanie wywieszona lista dzieci przyjętych do szkoły, których rodzice złożyli w szkole oświadczenie woli przyjęcia do szkoły.

do pobrania:
oświadczenie- przyjęcie
informacje_ogólne_kl._1
Informacja_wstępna
wyprawka
bilans-1

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie upubliczniony