Harmonogram konsultacji dla uczniów od dnia 1.06.2020r.

Od 1.06. zaczynają się dobrowolne konsultacje dla uczniów klas V- VII zgodnie z harmonogramem (pobierz: KONSULTACJE w SZKOLE).
Nauczanie na odległość odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Cele konsultacji w szkole to: poprawa ocen i wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych, których nie da się rozwiązać poprzez konsultacje on-line.

W konsultacjach może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych.
W spotkaniu w szkole nie może uczestniczyć uczeń który przebywa na kwarantannie i którego rodzina przebywa na kwarantannie.

Konsultacje odbywać się będą zgodnie z informacjami oraz procedurami, które otrzymaliście Państwo za pomocą modułu „Wiadomości” w Mobidzienniku.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie upubliczniony