Dni Języków Obcych

W grudniu Zespół Języków Obcych ogłosił konkurs międzyklasowy dotyczący wiedzy na temat krajów Europy i Świata. W okresie od 04 – 18 grudnia każda klasa miała za zadanie zebrać jak najwięcej informacji na temat danego państwa i przedstawić to w formie prezentacji. Oprócz tego ogłoszono konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną – ręcznie wykonaną.

19 stycznia 2018r.  podczas Dnia Języków Obcych, każda klasa  zaprezentowała swoje prace i wyłoniono zwycięzców.

Miejsce I zajęły klasy: 4a (SP) i 3a (GIM),

Miejsce II zajęły klasy: 7a, 7b (SP) oraz 2b (GIM)

Miejsce III zajęły klasy: 2a i 3b (GIM)

Spośród osób które, własnoręcznie wykonały kartki świąteczne także wyłoniono zwycięzców:

Miejsce I – zajął Olaf Welber z klasy 2a (GIM)

Miejsce II – zajęła Gabrysia Winogrodzka z klasy 3b (GIM)

Miejsce III zajęły: Julia Kowalska z klasy 7a (SP) oraz Martyna Korzeniowska z klasy 3a (GIM)

Wyróżnione kartki zostały wysłane wraz z listem do Królowej Wielkiej Brytanii – Elżbiety II.

Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź!!!

Wszystkim zwycięzcom jeszcze raz Serdecznie Gratulujemy!!!

Kl. 4a – Grecja

Kl. 7a – Niemcy

Kl. 7b – Hiszpania

Kl. 2a – Szkocja

Kl. 2b – USA

Kl. 3a – Anglia

Kl. 3b – Japonia

 

Zabawa z językiem niemieckim

W środę, 14.01.2015r. w naszej szkole miała miejsce wizyta Deutsch Wagen Tour. Kolorowe auto przyjechało do nas prosto z Instytutu Goethego w Krakowie z mnóstwem fantastycznych ćwiczeń i gier. Lektor języka niemieckiego– pani Beata Hadasz przeprowadziła wyjątkowe zajęcia oparte na niekonwencjonalnych metodach nauczania. Wspólne zabawy z j. niemieckim miały na celu pokazanie uczniom, że nauka języka obcego może być bardzo prosta i przyjemna.

„Niemiecki na wesoło”– bo tak również mówi się o projekcie, świetnie motywuje do poznawania nowych słów oraz gromadzenia informacji dotyczących krajów niemieckojęzycznych. Uczniowie naszego gimnazjum poznawali słówka i zwroty niemieckie, a także przypominali sobie już wcześniej poznane słownictwo poprzez grę w piłkę, zabawy z chustą, układnie puzzli, pracę z mapą, rozwiązywanie quizów. W czasie zabaw językowych nie brakowało śmiechu i głośnego dopingu. Zajęcia te zostały entuzjastycznie przyjęte zarówno przez prymusów, jak i tych uczniów, którzy potrzebują zachęty do nauki.

Przygotowaniem wizyty oraz pomocą w jej przeprowadzeniu zajęła się nauczycielka j. niemieckiego- p. Monika Kotfis

Relację filmową z tego przedsięwzięcia można obejrzeć na portalu oswiecimonline.pl

Piszą o nas na blogu projektu- zobacz relację: http://blog.goethe.de/deutsch-wagen-tour/archives/3728-Rund_um_den_Winter_-Besuch_in_Oswiecim.html

Deutsch Wagen Tour w naszej szkole

 

W środę, 14.stycznia br. odwiedzi naszą szkolę niesamowity gość. Będzie to kolorowe auto – jeżdżąca po Polsce, wizytówka języka niemieckiego i to niemieckiego w najlepszym wydaniu – niezwykle interesująco, wesoło i skutecznie! „Deutsch-Wagen-Tour” ,bo o nim właśnie mowa, to po prostu kolorowy niemiecki z dostawą do ucznia.

Czym jest Deutsch-Wagen-Tour ?

Goethe – Institut Polen podjął w 2009 roku nietypową inicjatywę promocji języka niemieckiego w Polsce. Działanie to miało być nietuzinkowe, odbiegające od zwyczajnych lekcji szkolnych, a przed wszystkim atrakcyjne dla uczniów. W 2009 roku w trasę po całej Polsce wyruszyło więc pięć niezwykłych samochodów, z których każdy wyposażony został w starannie wybrane i opracowane materiały dydaktyczne i promocyjne. To właśnie dzięki „Deutsch-Wagenom” animatorzy projektu docierali  do najdalszych zakątków naszego kraju i przeprowadzali z dziećmi i młodzieżą w każdym wieku wyjątkowe warsztaty.

Od 2012 roku trwa druga edycja powyższego projektu. Jego zadaniem jest motywowanie uczniów i inspirowanie nauczycieli , jest to nauka niemieckiego poprzez śmiech i zabawę. Lektorzy Deutsch-Wagen-Tour  prezentują nowatorskie rozwiązania związane z nauką języka niemieckiego i w niekonwencjonalny sposób przekazują informacje o Niemczech, między innymi w formie ciekawych gier, zabaw i konkursów.

Deutsch-Wagen-Tour został nagrodzony certyfikatem „EUROPEAN LANGUAGE LABEL” – europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. Działania Goethe-Institut Polen w ramach projektu Deutsch-Wagen-Tour, zostały uznane za oryginalne i nowatorskie w dziedzinie nauczania języków obcych, posiadające przy tym wymiar europejski. Jest nam tym bardziej miło, że udało nam się zorganizować wizytę Deutsch-Wagen-Tour również w naszej szkole.

Konkurs na plakat pt.: „Wolność. Co to takiego?”

Dnia 07.06.2014 podczas  Pikniku Rodzinnego zorganizowanego przez nasze Gimnazjum przeprowadzono konkurs plastyczny „Wolność. Co to takiego?”. Continue reading

DZIEŃ WOLNOŚCI 02-07.06.2014

tf

W ramach akcji „Dzień Wolności de. I Tag der Freiheit.pl” organizowanej przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w dniach 1-17 czerwca 2014 odbędzie się 220 projektów w całej Polsce i Niemczech. To między innymi konkursy plastyczne, warsztaty filmowe, dyskusje: wszystkie dotyczą polsko– niemieckich motywów na drodze do wolności. Continue reading

Konkurs Języka Angielskiego „WISE OWL” dla uczniów szkół podstawowych z Oświęcimia i okolic

Miejskie Gimnazjum Nr 4 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu serdecznie zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu Języka Angielskiego ‘WISE OWL’ przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych z Oświęcimia i okolic.

Cel konkursu:

Propagowanie znajomości języka angielskiego, inspirowanie uczniów do nauki, integracja szkół podstawowych oraz pogłębianie współpracy z naszą placówką.

Uczestnicy:

Uczniowie klas V i VI szkół podstawowych.

Termin konkursu:

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

– I etap (w Państwa szkole)

– II etap ( finał w Miejskim Gimnazjum Nr 4) – 26.02.2014 o godz.10.00

Zgłoszenia uczestników:

Prosimy o sporządzenie listy uczestników konkursu wg załączonego formularza i przesłanie w formie elektronicznej do dnia 16. 02. 2014 na adres organizatora konkursu: Halina Zemła – zemha@interia.pl.

Nagrody:

Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody, wszyscy finaliści dyplomy uczestnictwa, a ich opiekunowie dyplomy gratulacyjne.

Kontakt:

Halina Zemła – tel.660-24-24-29, e-mail: zemha@interia.pl

Miejskie Gimnazjum Nr 4 im. Zofii Kossak

Ul. Wyzwolenia 3, 32-600 Oświęcim

e-mail: gim4oswiecim@wp.pl

Szczegóły konkursu oraz jego zakres tematyczny określa regulamin.

ZAPRASZAMY do udziału w konkursie.

REGULAMIN  MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU  JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Miejskie Gimnazjum nr 4 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu jest organizatorem Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z Oświęcimia i okolic.

I. Cele konkursu

  • Doskonalenie znajomości języka angielskiego.
  • Wzbogacanie wiedzy o kulturze i życiu codziennym krajów angielskiego obszaru językowego.
  • Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
  • Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo.
  • Integracja uczniów oraz nawiązywanie i pogłębianie współpracy między szkołami.

II.Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej z miasta Oświęcimia i okolic.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie wzięcia udziału nauczycielowi języka angielskiego w danej szkole. Zgłoszenie uczestnictwa w finale konkursu zainteresowane szkoły wraz z listą uczestników (5 najlepszych uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych) szkoły przesyłają na adres mailowy podany w zaproszeniu.

III.Zakres programowy

Testy konkursowe przygotowane będą przez organizatora konkursu. Zadania konkursowe obejmować będą treści zawarte w podstawie programowej dla szkoły podstawowej poszerzone
o elementy wiedzy z kulturoznawstwa krajów anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Stanów Zjednoczonych)- szczegóły w załączniku.

IV. Zasady i przebieg konkursu

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: etap szkolny oraz międzyszkolny.

Etap I

Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie. Nazwiska najlepszych uczniów należy przesłać na adres mailowy organizatora.

Etap II

Eliminacje międzyszkolne odbędą się dnia 26.02.2014 o godz. 10.00 w Miejskim Gimnazjum nr 4 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu. Etap ten będzie miał formę testu wielokrotnego wyboru z części gramatycznej, quizu z kulturoznawstwa oraz jedno ćwiczenie ze słuchania.

V. Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie. Zapewniamy również słodki poczęstunek. Po zakończeniu zapraszamy do wesołej zabawy.

VI. Jury

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury w składzie nauczycieli ze szkół biorących udział w konkursie.

Informacje na temat konkursu oraz lista laureatów zamieszczone będą na stronie internetowej Miejskiego Gimnazjum nr 4 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu.

Dzień języków obcych

Dziś wyjątkowo podkreśliliśmy świąteczny nastrój, który panował w naszej szkole. Jak przystało na szkołę z klasami językowymi kolędowaliśmy w języku ojczystym, ale też w angielskim i niemieckim. Kolejny raz zachwyciła nas klasa IA, która wykazała się niezwykłym talentem aktorskim podczas Jasełek. Mogliśmy również sprawdzić swoją wiedzę na temat zwyczajów bożonarodzeniowych w krajach niemiecko i anglojęzycznych podczas turnieju międzyklasowego z okazji Dnia Języków Obcych. Najlepszą klasą okazała się w dogrywce klasa IIIA. Zaraz po nich uplasowała się klasa IIIB. Ciepły, radosny nastrój towarzyszył nam także podczas wigilijek klasowych. Jeszcze raz życzymy wszystkim Wesołych Świąt !!!

Kilka słów o konkursie „Niemieccy aktorzy” w ramach projektu „DZIEŃ.DE”

Dnia 17.06.2013 o godz. 9:45 odbył się w naszej szkole konkurs „Niemieccy aktorzy”, którego celem było sprawdzenie znajomości tego tematu wśród uczniów klas I-III. Tydzień wcześniej w korytarzu na I piętrze pojawiły się tablice z gazetkami i projektami, które przedstawiały sylwetki wybranych niemieckich aktorów i aktorki.

Zgodnie z zaleceniami projektu „DZIEŃ.DE”, którego patronem jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży  przybliżamy  uczniom kulturę naszych zachodnich sąsiadów. Projekty przygotowali uczniowie z klas pierwszych
i drugich. Uczeń klasy trzeciej przygotował prezentację multimedialną, którą podczas lekcji  języka niemieckiego obejrzeli wszyscy uczniowie.

Do konkursu przystąpiło 12 uczniów, którzy po zapoznaniu się z życiorysami, fotografiami i tytułami filmów najpopularniejszych niemieckich gwiazd, postanowiło sprawdzić stan swojej wiedzy.

Wyniki konkursu są wciąż tajemnicą. Dopiero dnia 28.06.2013 podczas uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013  poznamy zwycięzców i wręczymy im dyplomy i nagrody. Dziękuję wszystkim uczniom za pomoc i zaangażowanie!!!

   E. Wiewiórska

Wycieczka do Berlina

Podczas trzydniowej wycieczki do Berlina udało nam się sporo zobaczyć. Zwiedziliśmy wiele znanych miejsc, takich jak Brama Brandenburska, Aleksanderplatz wraz z Wieżą Telewizyjną, Kolumna Zwycięstwa i mnóstwo innych. Jednak największą atrakcją był dla nas dzień spędzony na Wyspach Tropikalnych (Tropical Islands). Ciepła woda, piasek pod stopami, zielone palmy, pyszne lody dały nam namiastkę zbliżających się wakacji.