Kolejne działanie Klubu Czytelniczego

9 czerwca  bardzo kreatywna grupa uczennic z klasy 1b w ramach Klubu Czytelniczego działającego przy bibliotece szkolnej ponownie odwiedziła przedszkolaków w Miejskim Przedszkolu nr 17
w Oświęcimiu. Tym razem tekturowym pociągiem przyjechały do przedszkola postaci z popularnych baśni, a dzieci na podstawie zainscenizowanych scenek, trafnie odgadywały kim są. Zabawa była przednia, więc dostaliśmy zaproszenie na jesienne spotkania czytelnicze.

Nasi uczniowie podczas Dnia Dziecka organizowanego przez Radę Osiedla Zasole

Dnia 03.06.2017 roku wzięliśmy udział w festynie z okazji Dnia Dziecka organizowanym przez Radę Osiedla Zasole, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu oraz Stowarzyszenie Lokalne SALOS RP Zasole.
Kolejny raz nasi uczniowie sprostali zadaniom jako wolontariusze pomagający w organizacji imprezy dla dzieci. Oprócz tego zaprezentowali publiczności swoje tegoroczne działania wolontaryjne w formie kolorowego układu tanecznego z szarfami. Występy uświetniła również nasza uczennica Tosia Nagi, która przy akompaniamencie koleżanki z klasy- Anety Przeżywalskiej, grającej na gitarze, zaśpiewała piosenki: „Mruczy winyl”, „Do kołyski” i „Everytime” w ich własnej aranżacji. Obie uczennice mają niezwykły talent muzyczny.

Dzień Dziecka na sportowo

Tegoroczny Dzień Dziecka świętowaliśmy zdrowo- na sportowo. W tym dniu zorganizowany został turniej piłki siatkowej chłopców oraz występ cheerleaderek z klas I i II pod hasłem „Uczymy się kulturalnie kibicować”.
W przewie między meczami uczyliśmy się układu tanecznego wspaniałych cheerleaderek z klasy II B.

Wspomnienia z wymiany międzynarodowej- maj 2017

Już kolejny raz, w ramach wymiany międzynarodowej z partnerskim gimnazjum im. Martina Schongauera, udaliśmy się w maju do Breisach. Nasi partnerzy przygotowali nam bardzo ciekawy program, który wspólnie realizowaliśmy.

Najciekawsze elementy programu to oczywiście wycieczki. Jedną z nich był wyjazd do Strasburga i zwiedzanie tam Parlamentu Europejskiego. Poznaliśmy sposób jego funkcjonowania oraz historię Unii Europejskiej. Po tej wizycie zwiedzaliśmy Stare Miasto, uzyskiwaliśmy informacje na temat jego zabytków i osobliwości. Strasburg zwany jest również alzacką Wenecją, a to dzięki sporej ilości kanałów rzecznych, które się tam znajdują.

Udaliśmy się również do leżącej nad Renem Bazylei– jednego z większych miast w Szwajcarii. W tym mieście zwiedziliśmy nowoczesne muzeum konstruktywizmu– Muzeum Tinquely’ego. Największą oczywiście atrakcją dla uczniów zarówno z Polski, jak i z Niemiec był całodniowy pobyt w największym w Niemczech parku rozrywki Europa-Park. W miejscu tym znajduje się wiele atrakcji reprezentujących kraje europejskie takie jak: Niemcy, Francję, Szwajcarię, Włochy, Holandię, Rosję, Hiszpanię, Grecję, Irlandię, Portugalię, Anglię czy też państwa skandynawskie. Zapewniają one rozrywkę pozwalając przy tym poznawać kulturę i tradycję wspomnianych krajów. Park oferuje atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Młodzież polsko-niemiecka lepiej się poznała i zintegrowała, zarówno podczas wspólnych wycieczek jak i w czasie pobytu w domach niemieckich partnerów. Nastolatkowi zamierzają pozostać w stałym kontakcie mailowym, a kilkoro planuje dalsze prywatne spotkania.

Program został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Oświęcim oraz organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

logo umPrint

Trwa rekrutacja do klas: 1, 4 i 7 Szkoły Podstawowej

Ogłaszamy zapisy na rok szkolny 2017/2018

do klasy I,

do klasy IV

oraz do klasy VII

Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu

PRZYJĘCIE DO KLASY IV LUB VII

POBIERZ:  DEKLARACJA PRZYJĘCIA DO UCZNIA DO KLASY IV LUB VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W OŚWIĘCIMIU dla uczniów wyrażający chęć kontynuowania nauki w roku szkolnym 2017/2018 w klasie IV lub VII Szkoły Podstawowej Nr 7 w Oświęcimiu.
Deklarację można złożyć w sekretariacie szkoły.

PRZYJĘCIE DO KLASY I

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców.
Zgłoszenia można odebrać w sekretariacie lub pobrać ze strony i po uzupełnieniu danych złożyć w sekretariacie.
POBIERZ: Zgłoszenie- wzór

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej  po złożeniu przez rodziców wniosku oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o ile szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

POBIERZ: Wniosek Zgłoszenia do Szkoły Podstawowej

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły.
Przy zapisie należy przedstawić do wglądu:
dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego dokonującego zapisu oraz odpis aktu urodzenia dziecka.

Zobacz: Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/ 2018 oraz wzór wniosku

Zmieniamy się dla uczniów

Przekształcamy parter szkoły na potrzeby uczniów klas I- III: w pobliżu znajduje się świetlica szkolna, biblioteka, gabinet pedagoga, psychologa, logopedy, surdopedaga, pielęgniarki szkolnej, indywidualne szafki uczniowskie.
Na tym samym piętrze znajduje się sala gimnastyczna, salka do gimnastyki korekcyjnej oraz stołówka szkolna.
Już rozpoczęliśmy zmianę wystroju  oraz wyposażenia szkoły dopasowując je do potrzeb uczniów szkoły podstawowej.

Z małej szkoły w wielki świat!

Przynajmniej 4 powody, dla których warto podjąć naukę
w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu

Powód pierwszy- szkoła jest bardzo dobrze wyposażona!

 • w każdej sali lekcyjnej znajduje się projektor oraz komputer z dostępem do Internetu
 • posiadamy 3 tablice interaktywne
 • uczniowie korzystają z nowoczesnych pomocy naukowych do wszystkich przedmiotów

Oferujemy także ciekawe formy nauczania- np. matematyka na ekranie własnego smartfona, multibooki.

 • E– Dziennik (dziennik elektroniczny)

Powód drugi- atrakcyjna oferta edukacyjna!

W szkole realizowane są zajęcia:

 • z innowacyjnym programem nauki języków obcych

Umiejętności językowe można sprawdzić w praktyce podczas polsko-niemieckiej wymiany międzynarodowej z uczniami z Breisach.

 • z innowacyjnym programem strzelectwa sportowego

Wielką atrakcją gimnazjum jest znajdująca się tutaj profesjonalnie wyposażona strzelnica sportowa.

 • „Noc w szkole”- nauka poprzez rozrywkę i zabawę

Oferujemy także:

 • pomoc pedagogiczną i psychologiczną w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
  i wychowawczych
 • zajęcia z logopedą, surdopedapedagogiem, gimnastykę korekcyjną
 • pomoc doradcy zawodowego w wyborze dalszej ścieżki kształcenia

Powód trzeci- to szkoła bardzo bezpieczna!

Nauka w małej szkole na jedną zmianę podnosi komfort nauczania.
Mało liczne klasy pozwalają nauczycielom szybko poznać i zapamiętać wszystkich uczniów, a zatem nikt nie jest anonimowy. Dzięki temu można dostrzec pojawiające się problemy i właściwie na nie zareagować.

W naszej szkole bardzo dbamy o bezpieczeństwo uczniów: monitoring, bramki wejściowe do szkoły, karty magnetyczne dla uczniów.

W szkole prowadzi się liczne działania profilaktyczne, które w 2014r. przyczyniły się do uzyskania tytułu „Bezpiecznej szkoły”, w 2015r. certyfikatu „Szkoła promująca bezpieczeństwo”, a w roku 2017 „Szkoły dobrego wychowania”.

Powód czwarty- każdy może tu rozwijać swoje zainteresowania, pasje!

 • uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych np. kółko fotograficzne
  i filmowe, trening piłki nożnej halowej
 • w szkole bardzo prężnie działa wolontariat. Dwukrotnie uczniowie zdobywali tytuł Wolontariusza Roku
 • realizujemy różnorodne projekty edukacyjne
 • posiadamy wypracowany system wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • relacje między członkami naszej szkolnej społeczności sprawiają, że jest ona jedyna w swoim rodzaju

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości i dzięki temu mają możliwość kontynuacji nauki w wybranej przez siebie szkole ponadgimnazjalnej.

Warto pomyśleć o wyborze tej właśnie szkoły dla swojego dziecka.
Szkoła zapewnia dobrą edukację i opiekę oraz przyjazną atmosferę.

Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży

W dniach 23.05.2017 r. i 25.05.2017r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach na temat „Współczesne zagrożenia młodzieży związane z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi, wykorzystanie przestrzeni wirtualnej w zjawiskach narkotykowych”, które przeprowadził pan Piotr Rychły, a sfinansował Urząd Miasta Oświęcim.

Program zajęć warsztatowych został dobrany w zakresie czasowym dwóch godzin dydaktycznych dla klasy w taki sposób, aby przedstawić szereg powiązanych ze sobą zjawisk dotyczących szeroko pojętej przestrzeni zagrożeń współczesnymi środkami psychoaktywnymi.

Podczas zajęć wykorzystano ciekawe prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe oraz stosowano metody aktywizujące.

Warsztaty miały na celu znaczną poprawę świadomości zagrożeń związanych z konsumpcją tzw. „dopalaczy” i innych środków psychoaktywnych, wypracowanie umiejętności podejmowania właściwych działań związanych z zagrożeniami nowymi środkami psychoaktywnymi, uświadomienie zagrożeń w przestrzeni prawnej związanych z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi oraz uświadomienie mechanizmów wykorzystywania przestrzeni wirtualnej do manipulowania wiedzą o zagrożeniach środkami psychoaktywnymi, w tym dopalaczami.

Sukces wolontariuszy

Nasi wolontariusze po raz kolejny zostali wyróżnieni i mogli zaprezentować swoje działania podczas przeglądu rejonowego X edycji Małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym. Projekt ten jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym.

Zajęcia z „Akademią Radości”

W ubiegłą środę odwiedzili nas młodsi koledzy z salezjańskiej świetlicy środowiskowej „Akademia Radości”. Wolontariusze przygotowali dla nich wiele atrakcji. Wspólnie z nimi planujemy w czerwcu stworzyć poradnik pt: „Jak  kreatywnie i twórczo spędzać czas wolny”.