Pisemne potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w rekrutacji do klasy I

Informujemy, że wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, zgłoszone przez rodziców, zostały z urzędu przyjęte do szkoły.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych spoza obwodu szkoły zostanie opublikowana w programie Vulcan oraz umieszczona na tablicy przy wejściu do szkoły 28.04.2021 r. o godz. 12.00

Rodzice kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani w postępowaniu rekrutacyjnym proszeni są w dniach 29.04.2021 (od godziny 12.00.) – 30.04.2021r. (do godziny 13.00) o złożenie potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły.

Potwierdzenie woli można złożyć:

  1. W formie elektronicznej w programie Vulcan na dwa sposoby:
  • za pośrednictwem platformy EPUAP
  • podpisem kwalifikowanym

Status takiego kandydata sam się zmieni.

  1. Pisemnie w sekretariacie szkoły.

Do pobrania:
oświadczenie_woli.doc
oświadczenie_woli.pdf

WAŻNE: Aby dziecko zakwalifikowane w rekrutacji zostało przyjęte do szkoły, rodzic musi złożyć w podanym terminie oświadczenie woli!

Rodzice dzieci mieszkających w obwodzie szkoły nie składają oświadczenia woli!

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie upubliczniony