Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim

W naszym mieście powstaje Młodzieżowa Rada Miasta Oświęcim. Pomysł  zrodził się podczas wizyty naszych władz samorządowych, które wraz z młodzieżą jednego z oświęcimskich gimnazjów odwiedzali miasto partnerskie Oświęcimia we Francji. Wkrótce po wizycie zapadły konkretne działania i wraz z nowym rokiem szkolnym i w oświęcimskich podstawówkach i gimnazjach rozpoczęła się procedura zmierzająca do powstania  liczącej 21 uczniów Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim.

Wszyscy uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w warsztatach, które miały im przybliżyć idee i cele utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta. Powstał „bank pomysłów i inspiracji” dla przyszłych wybieranych z naszej szkoły radnych. Uczniowie, którym idea powstania rady najbardziej się spodobała zgłosili swoje kandydatury na radnych. Wśród nich znaleźli się: Karina Drabek – 2a, Krystian Jankowski – 1a, Klaudia Kachniarz – 3b, Rafał Kaczor – 3a, Marzena Marciniak  – 3a, Paweł Pawlik – 3a, Mateusz Ostrowski – 2a.

Kolejnym krokiem  stała się kampania wyborcza w naszym gimnazjum. Uczniowie spośród 7 kandydatów mieli wybrać dwóch, ponieważ tyle właśnie mandatów radnych  zostało przyznanych naszej szkole w myśl Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim.

Październik minął pod znakiem kampanii wyborczej oraz akcji informacyjnej o powstającej Radzie Młodzieżowej. Szczególnego tempa kampania wyborcza nabrała w dniu 16 października, kiedy odbyła się debata kandydatów na radnych. Kandydaci dokonali swej autoprezentacji, każdy z nich wypowiadał się na temat inicjatyw, które zamierza wspierać jako reprezentant naszej szkoły, a co najważniejsze jako młody oświęcimianin. Wystąpienia kandydatów były komentowane i oceniane przez ekspertów , którymi byli Dyrektor MG 4 pani Iwona Kolasa oraz radny Rady Miasta pan Henryk Grzybek. Jeszcze tego samego dnia wśród wszystkich uczniów został przeprowadzony sondaż przedwyborczy. Wyniki  sondażu oraz oceny ekspertów zostały zaprezentowane następnego dnia.

Ostatni dzień przed wyborami trwała cisza wyborcza, z tablicy ogłoszeniowej zniknęły wyniki sondażu i oceny ekspertów, pojawiły się natomiast ogłoszenia dotyczące wyborów, wraz ze składem Komisji Wyborczej, do której zostali powołani uczniowie: Adam Sala – I a, Karolina Smoleń – II a, Edyta Walerowicz – III a , spośród nauczycieli – Maria Szewczyk.

 W wyniku przeprowadzonych wyborów naszymi kandydatami na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim zostały: Karina Drabek z klasy II a  oraz Klaudia Kachniarz z klasy III b.

Kadencja radnych trwa dwa lata- a to oznacza, że w przyszłym roku szkolnym w naszym gimnazjum odbędą się wybory uzupełniające,  ponieważ jedną z naszych kandydatek jest uczennica klasy trzeciej.

Wkrótce w sali reprezentacyjnej na zamku w Oświęcimiu odbędzie się pierwsze uroczyste posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim pierwszej kadencji.

Podczas warsztatów na temat idei i zadań powstającej Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim

Kandydaci na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim

Zanim ruszyła kampania wyborcza w naszym gimnazjum

Tuż przed debatą

 Debata 16.10.2014r.

 Wyniki sondażu i oceny ekspertów

Wybory w naszym gimnazjum do Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim