Mikołajowe pomaganie

W tym roku szkolnym, w corocznej mikołajkowej zbiórce żywności, cała społeczność szkolna spisała się na medal. Przypomnijmy, że w tym dniu ekipa świętego Mikołaja wręcza uczniom cukierki, zakupione przez Radę Rodziców, w zamian za produkty żywnościowe, z których potem wolontariusze przygotowują paczki dla rodzin uczniów naszej szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.