„Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”

logobs

Nasze gimnazjum przystąpiło do III Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”, którego hasłem jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia – obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Zadania, które zrealizowaliśmy w ramach tego konkursu, to:

  • Przeprowadzenie przez panią M. Szewczyk we wszystkich klasach debaty uczniowskiej nt. „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”.
  • Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi”.
  • Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielem policji nt. „Przestrzeganie prawa, to obowiązek każdego, także
    ucznia …”.
  • Przeprowadzenie przez pracowników MOPS we wszystkich klasach konserwatoriów na temat: „Nie jesteś sam. Jak monitorować  sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”; gdzie szukać pomocy”.
  • Przeprowadzenie przez wychowawców klas pogadanek, konserwatoriów dotyczących tematyki bezpieczeństwa.
  • Udział naszych uczniów w warsztatach prowadzonych przez ratowników medycznych „Pomoc przedmedyczna” (ubiegły rok szkolny).
  • Zgłoszenie psychologa szkolnego do udziału w seminarium Bezpieczna Szkoła 2014.

mgr Monika Rabe