Zwycięska podróż uczniów naszego gimnazjum w Grze Miejskiej ,,ŚLADAMI LEGIONÓW POLSKICH NA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ ”

„WALCZYLI ZA WIARĘ PRZODKÓW I WOLNĄ OJCZYZNĘ

PRZECHODZĄC GÓRY, LASY, DOLINY I SKAŁY

DLA CIEBIE POLSKO I DLA TWEJ CHWAŁY!”

 

Zwycięska podróż  uczniów naszego gimnazjum w  Grze Miejskiej

,,ŚLADAMI LEGIONÓW POLSKICH NA ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ ”

W dniu 6.11.2014 r. zespół uczniów naszej szkoły w składzie Honorata Kokot, Paweł Biały, Rafał Kaczor, Wojciech Tadeusz wraz z pedagogiem szkolnym, Danutą Mitoraj, uczestniczył w historycznej grze miejskiej ,,Podróż śladami Legionów Polskich na Ziemi Oświęcimskiej’’ i zajął  zaszczytne 1 miejsce. Organizatorem konkursu było Małopolskie Centrum  Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu. Do udziału zaproszono uczniów szkół gimnazjalnych Miasta i Gminy Oświęcim oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych  powiatu oświęcimskiego. Rywalizację zorganizowano w związku z 96. rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz w 100. rocznicę wybuchu  I wojny światowej. Patronat Honorowy nad grą objęli: Starosta Oświęcimski oraz Prezydent Miasta Oświęcim.

Gra rozpoczęła się w Miejskim Gimnazjum Nr 3. Zespoły wyruszały w trasę co 20 minut zgodnie z wylosowaną kolejnością. Każda z grup otrzymała kartę gry przekazaną przez organizatora. W instrukcji tej zawarty był opis miejsc związanych z historią Ziemi Oświęcimskiej, które należało zlokalizować. Zadaniem młodych detektywów było dotarcie do opisanych stacji, wykonanie poleceń organizatora oraz udzielenie odpowiedzi dotyczących historii Legionów, pobytu brygadiera Józefa Piłsudskiego w Oświęcimiu, zaangażowania społeczności lokalnej w działania niepodległościowe w latach 1914– 1918. Współzawodnictwo było okazją dla młodych ludzi do aktywnego poznania historii swojego regionu, małej Ojczyzny, zabytkowych obiektów architektury Starego Miasta, najstarszej oświęcimskiej nekropolii czy Osiedla Chemików. Nasza drużyna wykazała się dużą wiedzą, spostrzegawczością i przede wszystkim umiejętnością gry zespołowej. Zdobyła maksymalną ilość punktów  oraz pokonała trasę do mety w ODN (ulica Bema) w najkrótszym czasie. Spośród czterech startujących drużyn gimnazjalnych byliśmy najlepsi.

Podsumowania osiągnięć wszystkich uczestników dokonała koordynator przedsięwzięcia Teresa Szakiel. Gratulacje gimnazjalistom oraz podziękowania nauczycielom za przygotowanie do konkursu patriotycznego składała Wiceprezydent Miasta Oświęcim  Maria Pędrak. Po rozdaniu nagród odbyła się bardzo ciekawa prezentacja pt. „Legiony Polskie w Wielkiej Wojnie”. Młodzież mogła również wziąć udział w spotkaniu z krewnymi poległego Legionisty Stanisława Jęczalika.

Historyczna gra miejska spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Udział w konkursie był wspaniałą okazją dla młodych ludzi do poszerzania wiedzy historycznej o swojej miejscowości i regionie w inny, niestandardowy sposób. Była nową formą kształtowania patriotycznych postaw uczniów poprzez wyjście w przestrzeń miejską. Organizatorzy zadeklarowali się do zorganizowania w przyszłym roku kolejnej edycji gry.

Danuta Mitoraj