Pierwszoklasiści- przypomnienie najważniejszych informacji

  1. Podział na klasy będzie 31 sierpnia. Tworzone są dwa oddziały ogólnodostępne.
  2. W dniu 1.09 nie będzie „Pasowania na ucznia”.
  3. Przypominamy listę rzeczy i przyporów szkolnych, które powinien posiadać uczeń klasy pierwszej. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane, cześć z nich uczniowie będą trzymać w imiennych szafkach w klasie. Pobierz: wyprawka.
  4. Rodziców, którzy tego jeszcze nie zrobili, prosimy o wypełnienie i dostarczenie do szkoły załącznika: Informacja_wstępna. Załącznik jest obowiązkowy dla wszystkich ze względów organizacyjnych. Należy go uzupełnić i przesłać na adres: sp7dyrektor@eduoswiecim.pl. Można go wypełnić komputerowo i przesłać bez podpisu.
    Rodzice, którzy zadeklarują korzystanie ze stołówki lub świetlicy 1.09 otrzymają karty, które po uzupełnieniu trzeba będzie zwrócić 2.09.
  5. Wpłaty za obiady należy dokonywać do 10. każdego miesiąca. Dwukrotne nieterminowe dokonanie wpłaty, jest równoznaczne ze skreśleniem z listy.  Opłaty za obiady można wnosić w sekretariacie szkoły. Obiady będą wydawane najwcześniej od 7.09. 2020r.
  6. Książki i ćwiczenia dzieci dostaną ze szkoły. Książki będą wypożyczone z biblioteki, a ćwiczenia będą własnością dziecka.
    Rodzice, którzy deklarują udział dziecka w religii, zakupują katechizm:
Podręcznik: Żyjemy w Bożym świecie 1. Podręcznik do religii.
Autor: ks. Krzysztof Mielnicki i Elżbieta Kondrak
Wydawnictwo: Jedność
nr dopuszczenia AZ-11-01/12-KI-1/12

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie upubliczniony