Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie, szczegółowy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego zamieszczony zostanie najpóźniej w czwartek. Przed 1 września zostaniecie Państwo zapoznani z procedurami bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły zgodnie z zaleceniami i rekomendacjami MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Read More →

Pierwszoklasiści- przypomnienie najważniejszych informacji

Podział na klasy będzie 31 sierpnia. Tworzone są dwa oddziały ogólnodostępne. W dniu 1.09 nie będzie „Pasowania na ucznia”. Przypominamy listę rzeczy i przyporów szkolnych, które powinien posiadać uczeń klasy pierwszej. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane, cześć z nich uczniowie będą trzymać w imiennych szafkach w klasie. Pobierz: wyprawka. Rodziców, którzy tego jeszcze nie zrobili, […]

Read More →

Podręczniki 2020

Przypominam, że uczniowie na początku roku szkolnego otrzymają w szkole bezpłatne podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Rodzice uczniów, którzy uczęszczają na lekcje religii zakupują katechizmy, których wykaz znajduje się w załączeniu: Wykaz podręczników do religii 2020/21 Iwona Kolasa dyrektor szkoły

Read More →

Półkolonia 2020

Informujemy, że w dniach 29.06- 10.07.2020r. organizowana jest w Szkole Podstawowej nr 7 w Oświęcimiu PÓŁKOLONIA LETNIA Prosimy o zapoznanie się z: Procedurami bezpieczeństwa uczestników półkolonii oraz pracowników szkoły w okresie trwania pandemii COVID-19  wraz z załącznikami, które należy wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły w podanych w regulaminie terminach: 1) procedury_COVID-19_zalacznik1; 2) procedury_COVID-19_zalacznik2 ; […]

Read More →

Wyniki rekrutacji do klasy I

Wszystkie dzieci zamieszkałe lub zameldowane w obwodzie szkoły, zgłoszone przez rodziców, zostały z urzędu przyjęte do klasy 1. Lista dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły wywieszona została na drzwiach wejściowych do szkoły. Rodzice dzieci zakwalifikowanych muszą w terminie: 29- 30.06 potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do szkoły. Oświadczenia woli można […]

Read More →

Do widzenia, szkoło!

Drodzy Uczniowie, Rodzice! Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbywa się tym razem w nietypowy sposób. Nie ma dziś uroczystej akademii, wierszy, tańców i piosenek. Zamiast nich – kilka naszych refleksji związanych z nauką na odległość i utrwalonych przez aparat fotograficzny chwil z jakże pięknych, szkolnych czasów przed pandemią. Gratulujemy Wam wyników w nauce uzyskanych w tym […]

Read More →