Rekrutacja- Szk.Podst.

Dzieci zakwalifikowane do przyjęcia do klasy I w roku szkolnym 2019/2020

Informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I Szkoły Podstawowej nr 7 znajduje się w sekretariacie szkoły.

Aby dziecko zostało przyjęte do klasy pierwszej należy w terminie:
24.04- 26.04.2019r. potwierdzić przez rodzica kandydata wolę przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia (druk oświadczenia jest dostępny w sekretariacie).

29.04.2019r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Pobierz: folder SP7 kl. 1

Ogłaszamy zapisy na rok szkolny 2019/2020

do klasy I

Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu

PRZYJĘCIE DO KLASY I:

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców.
 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej  po złożeniu przez rodziców wniosku oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Terminy rekrutacji: 04- 27 marca 2019r.

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły.
Przy zapisie należy przedstawić do wglądu:
dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego dokonującego zapisu oraz odpis aktu urodzenia dziecka.
POBIERZ:

 1. Zarządzenie-Prezydenta-Miasta-ws-terminów-postępowania-rekrutacyjnego-oraz-terminów-postępowania-uzupełniającego
 2. Terminy-postępowania-rekrutacyjnego-oraz-terminy-postępowania-uzupełniającego
 3. Zgłoszenie- dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
 4. Wniosek o przyjęcie do SP7- dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły
 5. Oświadczenie – miejsce pracy
 6. Oświadczenie – krewni
 7. Oświadczenie – rodzeństwo

Pobierz: folder SP7 kl.7

PRZYJĘCIE DO KLASY VII

W tym roku szkolnym odbywać się będą także zapisy do klasy VII szkoły podstawowej w terminie: 04- 22.03.2019r.

POBIERZ: DEKLARACJA-PRZYJĘCIA-DO-UCZNIA-DO-KLASY-VII dla uczniów wyrażający chęć kontynuowania nauki w roku szkolnym 2019/2020 w klasie VII Szkoły Podstawowej Nr 7 w Oświęcimiu.
Deklarację można złożyć w sekretariacie szkoły.

Zmieniamy się dla uczniów

Przekształciliśmy parter szkoły na potrzeby uczniów klas I- III: w pobliżu znajduje się świetlica szkolna, biblioteka, gabinet pedagoga, psychologa, logopedy, surdopedaga, pielęgniarki szkolnej, indywidualne szafki uczniowskie.
Na tym samym piętrze znajduje się sala gimnastyczna, salka do gimnastyki korekcyjnej oraz stołówka szkolna.

Z małej szkoły w wielki świat!

Przynajmniej 4 powody, dla których warto podjąć naukę
w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu

Powód pierwszy- szkoła jest bardzo dobrze wyposażona!

 • w każdej sali lekcyjnej znajduje się projektor oraz komputer z dostępem do Internetu
 • posiadamy 6 tablic interaktywnych
 • uczniowie korzystają z nowoczesnych pomocy naukowych do wszystkich przedmiotów

Oferujemy także ciekawe formy nauczania- np. matematyka na ekranie własnego smartfona, multibooki.

 • E– Dziennik (dziennik elektroniczny)

Powód drugi- atrakcyjna oferta edukacyjna!

Umiejętności językowe można sprawdzić w praktyce podczas polsko-niemieckiej wymiany międzynarodowej z uczniami z Breisach.

W szkole realizowane są zajęcia:

 • z innowacyjnym programem strzelectwa sportowego

Wielką atrakcją gimnazjum jest znajdująca się tutaj profesjonalnie wyposażona strzelnica sportowa.

 • „Noc w szkole”- nauka poprzez rozrywkę i zabawę

Oferujemy także:

 • pomoc pedagogiczną i psychologiczną w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
  i wychowawczych
 • zajęcia z logopedą, surdopedapedagogiem, gimnastykę korekcyjną
 • pomoc doradcy zawodowego w wyborze dalszej ścieżki kształcenia

Powód trzeci-

każdy może tu rozwijać swoje zainteresowania, pasje!

 • uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych np. kółko fotograficzne
  i filmowe, trening piłki nożnej halowej, koło teatralne, „Koło Małych Artystów”, „Koło Przyjaciół Natury”. Więcej: https://sp7oswiecim.edu.pl/?page_id=621
 • w szkole bardzo prężnie działa wolontariat. Dwukrotnie uczniowie zdobywali tytuł Wolontariusza Roku
 • realizujemy różnorodne projekty edukacyjne
 • posiadamy wypracowany system wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • relacje między członkami naszej szkolnej społeczności sprawiają, że jest ona jedyna w swoim rodzaju

Powód czwarty- to szkoła bardzo bezpieczna!

Nauka w małej szkole na jedną zmianę podnosi komfort nauczania.
Mało liczne klasy pozwalają nauczycielom szybko poznać i zapamiętać wszystkich uczniów, a zatem nikt nie jest anonimowy. Dzięki temu można dostrzec pojawiające się problemy i właściwie na nie zareagować.

W naszej szkole bardzo dbamy o bezpieczeństwo uczniów: monitoring, bramki wejściowe do szkoły, karty magnetyczne dla uczniów.

W szkole prowadzi się liczne działania profilaktyczne, które w 2014r. przyczyniły się do uzyskania tytułu „Bezpiecznej szkoły”, w 2015r.i 2017r. certyfikatu „Szkoła promująca bezpieczeństwo”, a w roku 2017 „Szkoły dobrego wychowania”.

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości i dzięki temu mają możliwość kontynuacji nauki w wybranej przez siebie szkole średniej.

Warto pomyśleć o wyborze tej właśnie szkoły dla swojego dziecka.
Szkoła zapewnia dobrą edukację i opiekę oraz przyjazną atmosferę.