Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

przyjmuje się z urzędu do klasy I
na podstawie zgłoszenia rodziców lub opiekunów prawnych.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły
mogą być przyjęte do klasy I
po złożeniu przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosku
oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.

Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły
oraz wniosek dla dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły
należy złożyć elektronicznie na stronie:
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/oswiecim

Szczegóły postępowania rekrutacyjnego: https://oswiecim.pl/nabor-do-klas-1-oswiecim/37995/

W razie problemów z rekrutacją elektroniczną można zgłosić się w sekretariacie szkoły- udzielona zostanie Państwu pomoc.

POZNAJ NASZĄ SZKOŁĘ!

Zapraszamy do obejrzenia przygotowanego przez uczniów i nauczycieli filmu o szkole

https://drive.google.com/file/d/1hrS3rTyzX-oNg-VmTEbEpaA-E5E_pQa1/view?usp=sharing

W NASZEJ SZKOLE REALIZUJEMY:

 • innowacje pedagogiczne, np. ,,Eksperymentuję i poznaję świat- nauka przez zabawę”; „Mali odkrywcy”; „Zabawy sensoryczne– nauka, rozwój”, „Kamienie wiedzy”
 • zajęcia rozwijające zainteresowania, np. rozwijające kompetencje językowe „Poznaję angielski przez zabawę”; rozwijające kompetencje matematyczne oraz logicznego myślenia zawierające elementy programowania i kodowania: „Kodowanie na dywanie”, zajęcia o tematyce przyrodniczej, ekologicznej, polonistycznej, plastyczno- technicznej, zajęcia muzyczno- ruchowe, zajęcia rozwijające z ortografii „Z ortografią na wesoło”
 • ogólnopolskie programy: „Czytanie ma moc”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Uczymy Dzieci Programować”,
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów
 • gimnastykę korekcyjną
 • zajęcia sportowe- SKS dla najmłodszych

NAUCZYCIELE STOSUJĄ RÓŻNORODNE METODY PRACY Z UCZNIAMI:

 • oparte na obserwacji i pomiarze,
 • oparte na praktycznej działalności uczniów: laboratoryjna, zajęć praktycznych, prace projektowe, doświadczenia i eksperymenty,
 • oparte na słowie: wykład, opowiadanie, opis, dyskusja, praca z książką
 • audiowizualne: film edukacyjny, prezentacje multimedialne, ćwiczenia interaktywne, lekcje wirtualne
 • aktywnego nauczania integralnego, która umożliwia uczniom podejmowanie zadań z zakresu różnych dziedzin wiedzy oraz twórcze poszukiwanie rozwiązań rozmaitych problemów: storyline.
 • metody projektów
 • metoda Total Physical Response (TPR) – czyli nauczanie języka angielskiego metodą reagowania całym ciałem.

Nauczyciele prowadzą zajęcia w sposób ciekawy dla ucznia i kreatywny.
Szczególną wagę przywiązują  do praktycznego poznawania świata poprzez własne doświadczenia oraz zabawę.

NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY:

 • naukę w miłej i przyjaznej atmosferze,
 • indywidualne podejście do każdego ucznia,
 • poczucie bezpieczeństwa i akceptacji,
 • nowoczesne wyposażenie,
 • multimedia w każdej klasie, nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym monitorów i tablic interaktywnych, tabletów czy okularów do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości,
 • bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej,
 • zajęcia specjalistyczne, w tym terapię EEG BIOFEEDBACK,
 • terapię logopedyczną,
 • uczniom, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia zapewniamy opiekę: pedagoga, psychologa, oligofrenopedagoga, tyflopedagoga i innych specjalistów wg potrzeb,
 • indywidualne szafki uczniowskie,
 • zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicy szkolnej w godz. 6.30- 16.00,
 • smaczne i zdrowe posiłki w stołówce szkolnej,
 • zdrowe przekąski: owoce i warzywa oraz przetwory mleczne.

NASZYM UCZNIOM OFERUJEMY:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • zajęcia z informatyki w dobrze wyposażonej pracowni komputerowej,
 • bibliotekę szkolną organizującą warsztaty tematyczne, lekcje biblioteczne,
 • udział w warsztatach i projektach edukacyjnych, np. Lekcje w kinie, artystycznych, ekologicznych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kodowania,
 • wycieczki naukowe i rekreacyjne, naukę pływania dla chętnych uczniów klas II,
 • ciekawe zajęcia pozalekcyjne, warsztaty, wyjścia do teatru,
 • możliwość udziału w konkursach i zawodach sportowych,
 • działalność charytatywną,
 • naukę przez zabawę, np.Noc w szkole, warsztaty rozbudzające zainteresowania naukami ścisłymi,
 • uczniom klas IV- VIII oferujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne, m. in. teatralne, chór, sportowe, wyjazdy na polsko- niemiecką wymianę międzynarodową, wyjazdy na wyższe uczenie na wykłady z matematyki czy fizyki.

Dostosowaliśmy parter i piętro szkoły do potrzeb uczniów klas I- III. Znajduje się tam świetlica szkolna, biblioteka, gabinet pedagoga, psychologa, logopedy i innych specjalistów oraz pielęgniarki szkolnej, sala gimnastyczna, salka do gimnastyki korekcyjnej oraz stołówka szkolna. Wszyscy uczniowie mają indywidualne szafki uczniowskie.

W każdej sali edukacji wczesnoszkolnej jest projektor, komputer z dostępem do Internetu oraz monitor interaktywny lub tablica interaktywna. W sali znajdują się kąciki z dywanem do zajęć grupowych i relaksacji.

BAZA SZKOŁY:

 • monitoring zewnętrzny i wewnętrzny,
 • przestronne korytarze z kącikami do zabawy: piłkarzyki, cymbergaj, kąciki relaksacyjne,
 • bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne,
 • pracownia komputerowa,
 • biblioteka szkolna,
 • sala gimnastyczna,
 • sala do gimnastyki korekcyjnej,
 • plac zabaw,
 • stołówka szkolna z jadalnią- posiłki przygotowywane są na miejscu.

Warto pomyśleć o wyborze tej właśnie szkoły dla swojego dziecka.
Szkoła zapewnia dobrą edukację i opiekę oraz przyjazną atmosferę.

Comments are closed.