Zapisy do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Pisemne potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w rekrutacji do klasy I

Informujemy, że wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, zgłoszone przez rodziców, zostały z urzędu przyjęte do szkoły.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych spoza obwodu szkoły zostanie opublikowana w programie Vulcan oraz umieszczona na tablicy przy wejściu do szkoły 28.04.2021 r. o godz. 12.00

Rodzice kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani w postępowaniu rekrutacyjnym proszeni są w dniach 29.04.2021 (od godziny 12.00.) – 30.04.2021r. (do godziny 13.00) o złożenie potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły.

WAŻNE: Aby dziecko zakwalifikowane w rekrutacji zostało przyjęte do szkoły, rodzic musi złożyć w podanym terminie oświadczenie woli!
Rodzice dzieci mieszkających w obwodzie szkoły nie składają oświadczenia woli!

 

Potwierdzenie woli można złożyć:

 1. W formie elektronicznej w programie Vulcan na dwa sposoby:
 • za pośrednictwem platformy EPUAP
 • podpisem kwalifikowanym

Status takiego kandydata sam się zmieni.

 1. Pisemnie w sekretariacie szkoły.

Do pobrania:
oświadczenie_woli.doc
oświadczenie_woli.pdf

——————————————————————————————————

Przypominamy, że dnia 26.03.2021r. o godz. 13.00 kończy się rekrutacja na wolne miejsca do klasy pierwszej.
Aby dziecko brało udział w dalszych etapach, to do tej godziny należy złożyć w sekretariacie szkoły dokumenty rekrutacyjne w wersji papierowej.

Szanowni Państwo,
informujemy, że rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie drogą elektroniczną pod adresem: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/oswiecim
Szczegóły rekrutacji elektronicznej w pliku pdf: Ulotka rekrutacja elektroniczna

Terminy rekrutacji: 02 marca (godz. 8.00)- 26 marca 2021r. (godz. 13.00)

PRZYJĘCIE DO KLASY I:

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców (pobierz: Zgłoszenie-ucznia-do-klasy-I-sp-obwodowej)
 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej  po złożeniu przez rodziców wniosku oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca (pobierz: Wniosek-o-przyjęcie-do-klasy-I-SP-spoza-obwodu)
Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia dyrektora przedszkola o realizowaniu przez dziecko obowiązku przedszkolnego.

W obwodzie naszej szkoły znajdują się następujące ulice: Andrzeja Nideckiego, Bolesława Prusa, Chodniki, Cynkowa, Dworcowa, Edmunda Wilkosza, Elizy Orzeszkowej, Garbarska, Gen. Władysława Sikorskiego, Jana Kilińskiego, Jana Pawła II, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kręta, Krzywa, Łukowa, Marii Konopnickiej, Młyńska, Orląt Lwowskich, Powstańców Śląskich, Stanisławy Leszczyńskiej, Szarych Szeregów, Tadeusza Makowskiego, Wąska, Wyzwolenia.

POBIERZ:
1. Zarządzenie Prezydenta Miasta ws terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełniającego
2. Uchwała- kryteria rekrutacyjne do klasy I SP
3. Ulotka o szkole

Zapraszamy do obejrzenia przygotowanego przez uczniów i nauczycieli filmu o szkole

https://youtu.be/mYBC52ye6icW NASZEJ SZKOLE REALIZUJEMY:

 • innowacje pedagogiczne, np. ,,Eksperymentuję i poznaję świat- Nauka przez zabawę”; „Mali odkrywcy”; „Zabawy sensoryczne – nauka, rozwój”,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania, np. rozwijające kompetencje językowe „Poznaję angielski przez zabawę”; rozwijające kompetencje matematyczne oraz logicznego myślenia zawierające elementy programowania i kodowania; „Kodowanie na dywanie”, zajęcia o tematyce przyrodniczej, ekologicznej, polonistycznej, plastyczno- technicznej,
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów,
 • gimnastykę korekcyjną.

NAUCZYCIELE STOSUJĄ RÓŻNORODNE METODY PRACY Z UCZNIAMI:

 • oparte na obserwacji i pomiarze,
 • oparte na praktycznej działalności uczniów: laboratoryjna, zajęć praktycznych, prace projektowe, doświadczenia i eksperymenty,
 • oparte na słowie: wykład, opowiadanie, opis, dyskusja, praca z książką
 • audiowizualne: film edukacyjny, prezentacje multimedialne, ćwiczenia interaktywne,
 • aktywnego nauczania integralnego, która umożliwia uczniom podejmowanie zadań z zakresu różnych dziedzin wiedzy oraz twórcze poszukiwanie rozwiązań rozmaitych problemów: storyline.

Nauczyciele starają się, by zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy dla ucznia i kreatywny. Szczególną wagę przywiązują  do praktycznego poznawania świata poprzez własne doświadczenia ucznia oraz zabawę.

NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY:

 • naukę w miłej i przyjaznej atmosferze,
 • indywidualne podejście do każdego ucznia,
 • poczucie bezpieczeństwa i akceptacji,
 • nowoczesne wyposażenie,
 • multimedia w każdej klasie, nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym monitorów i tablic interaktywnych, tabletów,
 • bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej,
 • zajęcia specjalistyczne, w tym terapię EEG BIOFEEDBACK,
 • terapię logopedyczną,
 • uczniom, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia zapewniamy opiekę: pedagoga, psychologa, oligofrenopedagoga, tyflopedagoga i innych specjalistów wg potrzeb,
 • indywidualne szafki uczniowskie,
 • zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicy szkolnej w godz. 6.30- 16.00,
 • smaczne i zdrowe posiłki w stołówce szkolnej,
 • zdrowe przekąski: owoce i warzywa oraz przetwory mleczne.

NASZYM UCZNIOM OFERUJEMY:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • naukę języka angielskiego 2 razy w tygodniu,
 • zajęcia z informatyki w dobrze wyposażonej pracowni komputerowej,
 • bibliotekę szkolną organizującą warsztaty tematyczne, lekcje biblioteczne,
 • udział w warsztatach i projektach edukacyjnych, np. Lekcje w kinie, artystycznych, ekologicznych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kodowania,
 • wycieczki naukowe i rekreacyjne, naukę pływania dla chętnych uczniów klas II,
 • ciekawe zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy na wycieczki, warsztaty, wyjścia do teatru,
 • możliwość udziału w konkursach i zawodach sportowych,
 • działalność charytatywną, w tym współpracę z Dziennym Domem Pomocy (realizacja wielu ciekawych projektów międzypokoleniowych), WOŚP, „Wyślij pączka do Afryki”,
 • naukę przez zabawę, np.Noc w szkole, warsztaty rozbudzające zainteresowania naukami ścisłymi,
 • uczniom klas IV- VIII oferujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne, m. in. teatralne, chór, sportowe, wyjazdy na polsko- niemiecką wymianę międzynarodową., wyjazdy na wyższe uczenie na wykłady z matematyki czy fizyki.

Przekształciliśmy parter i piętro szkoły na potrzeby uczniów klas I- III. Znajduje się tam świetlica szkolna, biblioteka, gabinet pedagoga, psychologa, logopedy i innych specjalistów oraz pielęgniarki szkolnej, sala gimnastyczna, salka do gimnastyki korekcyjnej oraz stołówka szkolna. Wszyscy uczniowie mają indywidualne szafki uczniowskie.

W każdej sali edukacji wczesnoszkolnej jest projektor, komputer z dostępem do Internetu oraz monitor interaktywny lub tablica interaktywna. W sali znajdują się kąciki z dywanem do zajęć grupowych i relaksacji.

BAZA SZKOŁY:

 • monitoring zewnętrzny i wewnętrzny,
 • przestronne korytarze z kącikami do zabawy: piłkarzyki, cymbergaj, kąciki relaksacyjne,
 • bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne,
 • pracownia komputerowa,
 • biblioteka szkolna,
 • sala gimnastyczna,
 • sala do gimnastyki korekcyjnej,
 • plac zabaw,
 • stołówka szkolna z jadalnią- posiłki przygotowywane są na miejscu.

PONADTO:

 • bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego,
 • posiadamy wypracowany system wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • dbamy o bezpieczeństwo uczniów: monitoring, bramki wejściowe do szkoły, karty magnetyczne. Budynek szkoły jest zamykany w godz. 8.15- 15.00.
 • prowadzimy liczne działania profilaktyczne, które przyczyniły się do uzyskania m. in. tytułu „Bezpiecznej szkoły”, certyfikatu „Szkoła promująca bezpieczeństwo”, „Szkoła dobrego wychowania”,
 • uczniowie odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości.

Z małej szkoły w wielki świat!

Przynajmniej 4 powody, dla których warto podjąć naukę
w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu

Powód pierwszy- szkoła jest bardzo dobrze wyposażona!

 • w każdej sali lekcyjnej znajduje się projektor oraz komputer z dostępem do Internetu
 • posiadamy 5 monitorów interaktywnych i 2 tablice interaktywne
 • uczniowie korzystają z nowoczesnych pomocy naukowych do wszystkich przedmiotów

Oferujemy także ciekawe formy nauczania- np. matematyka na ekranie własnego smartfona, multibooki.

Powód drugi- nauka także poprzez rozrywkę i zabawę!

◊Umiejętności językowe można sprawdzić w praktyce podczas polsko-niemieckiej wymiany międzynarodowej z uczniami z Breisach.

◊„Noc w szkole”- nauka poprzez rozrywkę i zabawę.

◊wycieczki przedmiotowe i rekreacyjne

◊ciekawe zajęcia pozalekcyjne

◊możliwość udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych

Powód trzeci-

każdy może tu rozwijać swoje zainteresowania, pasje!

 • uczniowie mogą uczestniczyć w ciekawych zajęciach dodatkowych, np. rozwijających kompetencje językowe „Poznaję angielski przez zabawę”; rozwijających kompetencje matematyczne oraz logicznego myślenia zawierające elementy programowania i kodowania; „Kodowanie na dywanie”, zajęciach o tematyce przyrodniczej, ekologicznej, polonistycznej, plastyczno- technicznej,
 • w szkole bardzo prężnie działa wolontariat
 • realizujemy różnorodne projekty edukacyjne
 • posiadamy wypracowany system wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • relacje między członkami naszej szkolnej społeczności sprawiają, że jest ona jedyna w swoim rodzaju

Powód czwarty- to szkoła bardzo bezpieczna!

Nauka w małej szkole na jedną zmianę podnosi komfort nauczania- pozwala nauczycielom szybko poznać i zapamiętać wszystkich uczniów, a zatem nikt nie jest anonimowy. Dzięki temu można dostrzec pojawiające się problemy i właściwie na nie zareagować.

W naszej szkole bardzo dbamy o bezpieczeństwo uczniów: monitoring, bramki wejściowe do szkoły, karty magnetyczne dla uczniów.

W szkole prowadzi się liczne działania profilaktyczne, które w 2014r. przyczyniły się do uzyskania tytułu „Bezpiecznej szkoły”, w 2015r.i 2017r. certyfikatu „Szkoła promująca bezpieczeństwo”, a w roku 2017 „Szkoły dobrego wychowania”.

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości i dzięki temu mają możliwość kontynuacji nauki w wybranej przez siebie szkole średniej.

Warto pomyśleć o wyborze tej właśnie szkoły dla swojego dziecka.
Szkoła zapewnia dobrą edukację i opiekę oraz przyjazną atmosferę.