Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

Terminy rekrutacji: 14 lutego (godz. 8.00)- 07 marca 2022r. (godz. 13.00)

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych Miasta Oświęcim w roku szkolnym 2022/23 prowadzona będzie z wykorzystaniem system elektronicznego “Nabór” firmy VULCAN.
Wszystkich rodziców i opiekunów prawnych kandydatów do szkół podstawowych zapraszamy do odwiedzenia strony www.oswiecim.podstawowe.vnabor.pl, na której w dniu 14.02.2022 r. zostaną opublikowane:
– oferta edukacyjna szkoły,
– terminy oraz zasady naboru,
– szczegółowe informacje o tym jak korzystać z systemu.

W przypadku trudności z rejestracją kandydatów poprzez stronę internetową zapraszamy do sekretariatu szkoły. Pomożemy w wypełnieniu wniosku i rejestracji w systemie.

Więcej informacji: https://oswiecim.pl/nabor-do-klas-1-oswiecim/37995/

PRZYJĘCIE DO KLASY I:

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców
  Pobierz- plik pdf: zgloszenie-obwodowy_2022;  plik doc: zgloszenie-obwodowy_2022                
 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej  po złożeniu przez rodziców wniosku oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca
  Pobierz- plik pdf: wniosek-kandydat_2022  plik doc: wniosek-kandydat_2022
Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia dyrektora przedszkola o realizowaniu przez dziecko obowiązku przedszkolnego.

W obwodzie naszej szkoły znajdują się następujące ulice: Andrzeja Nideckiego, Bolesława Prusa, Chodniki, Cynkowa, Dworcowa, Edmunda Wilkosza, Elizy Orzeszkowej, Garbarska, Gen. Władysława Sikorskiego, Jana Kilińskiego, Jana Pawła II, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kręta, Krzywa, Łukowa, Marii Konopnickiej, Młyńska, Orląt Lwowskich, Powstańców Śląskich, Stanisławy Leszczyńskiej, Szarych Szeregów, Tadeusza Makowskiego, Wąska, Wyzwolenia.

POBIERZ:
1. Zarządzenie Prezydenta Miasta ws terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/23
2. Uchwała- kryteria rekrutacyjne do klasy I SP
3. Ulotka o szkole

POZNAJ NASZĄ SZKOŁĘ!

Zapraszamy do obejrzenia przygotowanego przez uczniów i nauczycieli filmu o szkole

https://drive.google.com/file/d/1hrS3rTyzX-oNg-VmTEbEpaA-E5E_pQa1/view?usp=sharing

W NASZEJ SZKOLE REALIZUJEMY:

 • innowacje pedagogiczne, np. ,,Eksperymentuję i poznaję świat- nauka przez zabawę”; „Mali odkrywcy”; „Zabawy sensoryczne– nauka, rozwój”, „Kamienie wiedzy”
 • zajęcia rozwijające zainteresowania, np. rozwijające kompetencje językowe „Poznaję angielski przez zabawę”; rozwijające kompetencje matematyczne oraz logicznego myślenia zawierające elementy programowania i kodowania: „Kodowanie na dywanie”, zajęcia o tematyce przyrodniczej, ekologicznej, polonistycznej, plastyczno- technicznej, zajęcia muzyczno- ruchowe, zajęcia rozwijające z ortografii „Z ortografią na wesoło”
 • ogólnopolskie programy: „Czytanie ma moc”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Uczymy Dzieci Programować”,
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów
 • gimnastykę korekcyjną
 • zajęcia sportowe- SKS dla najmłodszych

NAUCZYCIELE STOSUJĄ RÓŻNORODNE METODY PRACY Z UCZNIAMI:

 • oparte na obserwacji i pomiarze,
 • oparte na praktycznej działalności uczniów: laboratoryjna, zajęć praktycznych, prace projektowe, doświadczenia i eksperymenty,
 • oparte na słowie: wykład, opowiadanie, opis, dyskusja, praca z książką
 • audiowizualne: film edukacyjny, prezentacje multimedialne, ćwiczenia interaktywne, lekcje wirtualne
 • aktywnego nauczania integralnego, która umożliwia uczniom podejmowanie zadań z zakresu różnych dziedzin wiedzy oraz twórcze poszukiwanie rozwiązań rozmaitych problemów: storyline.
 • metody projektów
 • metoda Total Physical Response (TPR) – czyli nauczanie języka angielskiego metodą reagowania całym ciałem.

Nauczyciele prowadzą zajęcia w sposób ciekawy dla ucznia i kreatywny.
Szczególną wagę przywiązują  do praktycznego poznawania świata poprzez własne doświadczenia oraz zabawę.

NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY:

 • naukę w miłej i przyjaznej atmosferze,
 • indywidualne podejście do każdego ucznia,
 • poczucie bezpieczeństwa i akceptacji,
 • nowoczesne wyposażenie,
 • multimedia w każdej klasie, nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym monitorów i tablic interaktywnych, tabletów czy okularów do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości,
 • bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej,
 • zajęcia specjalistyczne, w tym terapię EEG BIOFEEDBACK,
 • terapię logopedyczną,
 • uczniom, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia zapewniamy opiekę: pedagoga, psychologa, oligofrenopedagoga, tyflopedagoga i innych specjalistów wg potrzeb,
 • indywidualne szafki uczniowskie,
 • zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicy szkolnej w godz. 6.30- 16.00,
 • smaczne i zdrowe posiłki w stołówce szkolnej,
 • zdrowe przekąski: owoce i warzywa oraz przetwory mleczne.

NASZYM UCZNIOM OFERUJEMY:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • zajęcia z informatyki w dobrze wyposażonej pracowni komputerowej,
 • bibliotekę szkolną organizującą warsztaty tematyczne, lekcje biblioteczne,
 • udział w warsztatach i projektach edukacyjnych, np. Lekcje w kinie, artystycznych, ekologicznych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kodowania,
 • wycieczki naukowe i rekreacyjne, naukę pływania dla chętnych uczniów klas II,
 • ciekawe zajęcia pozalekcyjne, warsztaty, wyjścia do teatru,
 • możliwość udziału w konkursach i zawodach sportowych,
 • działalność charytatywną,
 • naukę przez zabawę, np.Noc w szkole, warsztaty rozbudzające zainteresowania naukami ścisłymi,
 • uczniom klas IV- VIII oferujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne, m. in. teatralne, chór, sportowe, wyjazdy na polsko- niemiecką wymianę międzynarodową, wyjazdy na wyższe uczenie na wykłady z matematyki czy fizyki.

Dostosowaliśmy parter i piętro szkoły do potrzeb uczniów klas I- III. Znajduje się tam świetlica szkolna, biblioteka, gabinet pedagoga, psychologa, logopedy i innych specjalistów oraz pielęgniarki szkolnej, sala gimnastyczna, salka do gimnastyki korekcyjnej oraz stołówka szkolna. Wszyscy uczniowie mają indywidualne szafki uczniowskie.

W każdej sali edukacji wczesnoszkolnej jest projektor, komputer z dostępem do Internetu oraz monitor interaktywny lub tablica interaktywna. W sali znajdują się kąciki z dywanem do zajęć grupowych i relaksacji.

BAZA SZKOŁY:

 • monitoring zewnętrzny i wewnętrzny,
 • przestronne korytarze z kącikami do zabawy: piłkarzyki, cymbergaj, kąciki relaksacyjne,
 • bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne,
 • pracownia komputerowa,
 • biblioteka szkolna,
 • sala gimnastyczna,
 • sala do gimnastyki korekcyjnej,
 • plac zabaw,
 • stołówka szkolna z jadalnią- posiłki przygotowywane są na miejscu.

Warto pomyśleć o wyborze tej właśnie szkoły dla swojego dziecka.
Szkoła zapewnia dobrą edukację i opiekę oraz przyjazną atmosferę.