Zapisy do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie zmiany terminów rekrutacji do klasy I, lista dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły zakwalifikowanych do przyjęcia opublikowana zostanie dnia 26.06.2020r.

 

 

PRZYJĘCIE DO KLASY I:

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców (pobierz: Zgłoszenie ucznia do klasy I sp obwodowej)
 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej  po złożeniu przez rodziców wniosku oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (pobierz: Wniosek o przyjęcie do klasy I SP spoza obwodu)
Terminy rekrutacji: 24 lutego- 27 marca 2020r.

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły.
Przy zapisie należy przedstawić do wglądu:
dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego dokonującego zapisu oraz akt urodzenia dziecka.
Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia dyrektora przedszkola o realizowaniu przez dziecko obowiązku przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.
POBIERZ:
1. Zarządzenie Prezydenta Miasta ws terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełniającego
2. Wniosek o przyjęcie do klasy I SP spoza obwodu
3. Zgłoszenie ucznia do klasy I sp obwodowej
4.
folder SP7 kl. 1

NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY:

 • naukę w miłej i przyjaznej atmosferze,
 • indywidualne podejście do każdego ucznia,
 • poczucie bezpieczeństwa i akceptacji,
 • bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej,
 • nowoczesne wyposażenie, w tym sprzęt multimedialny,
 • indywidualne szafki uczniowskie,
 • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej od 6:30 do 16:00,
 • smaczne i zdrowe posiłki w stołówce szkolnej.

NASZYM UCZNIOM OFERUJEMY:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • zajęcia specjalistyczne, w tym terapię biofeedback, terapię logopedyczną,
 • opiekę pedagoga, psychologa,
 • wycieczki przedmiotowe i rekreacyjne,
 • ciekawe zajęcia pozalekcyjne,
 • możliwość udziału w konkursach i zawodach sportowych,
 • działalność charytatywną,
 • naukę przez zabawę, np. „Noc w szkole”.

Pobierz:

Zmieniamy się dla uczniów

Przekształciliśmy parter szkoły na potrzeby uczniów klas I- III: w pobliżu znajduje się świetlica szkolna, biblioteka, gabinet pedagoga, psychologa, logopedy, surdopedaga, pielęgniarki szkolnej, indywidualne szafki uczniowskie.
Na tym samym piętrze znajduje się sala gimnastyczna, salka do gimnastyki korekcyjnej oraz stołówka szkolna.

Z małej szkoły w wielki świat!

Przynajmniej 4 powody, dla których warto podjąć naukę
w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu

Powód pierwszy- szkoła jest bardzo dobrze wyposażona!

 • w każdej sali lekcyjnej znajduje się projektor oraz komputer z dostępem do Internetu
 • posiadamy 6 tablic interaktywnych
 • uczniowie korzystają z nowoczesnych pomocy naukowych do wszystkich przedmiotów

Oferujemy także ciekawe formy nauczania- np. matematyka na ekranie własnego smartfona, multibooki.

 • E– Dziennik (dziennik elektroniczny)

Powód drugi- nauka także poprzez rozrywkę i zabawę!

◊Umiejętności językowe można sprawdzić w praktyce podczas polsko-niemieckiej wymiany międzynarodowej z uczniami z Breisach.

◊W szkole realizowane są zajęcia strzelectwa sportowego w profesjonalnie wyposażonej strzelnicy sportowej.

◊„Noc w szkole”- nauka poprzez rozrywkę i zabawę.

◊wycieczki przedmiotowe i rekreacyjne

◊ciekawe zajęcia pozalekcyjne

◊możliwość udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych

Oferujemy także:

 • pomoc pedagogiczną i psychologiczną w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
  i wychowawczych
 • zajęcia z logopedą, surdopedapedagogiem, gimnastykę korekcyjną
 • pomoc doradcy zawodowego w wyborze dalszej ścieżki kształcenia

Powód trzeci-

każdy może tu rozwijać swoje zainteresowania, pasje!

 • uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych
 • w szkole bardzo prężnie działa wolontariat. Dwukrotnie uczniowie zdobywali tytuł Wolontariusza Roku
 • realizujemy różnorodne projekty edukacyjne
 • posiadamy wypracowany system wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • relacje między członkami naszej szkolnej społeczności sprawiają, że jest ona jedyna w swoim rodzaju

Powód czwarty- to szkoła bardzo bezpieczna!

Nauka w małej szkole na jedną zmianę podnosi komfort nauczania- pozwala nauczycielom szybko poznać i zapamiętać wszystkich uczniów, a zatem nikt nie jest anonimowy. Dzięki temu można dostrzec pojawiające się problemy i właściwie na nie zareagować.

W naszej szkole bardzo dbamy o bezpieczeństwo uczniów: monitoring, bramki wejściowe do szkoły, karty magnetyczne dla uczniów.

W szkole prowadzi się liczne działania profilaktyczne, które w 2014r. przyczyniły się do uzyskania tytułu „Bezpiecznej szkoły”, w 2015r.i 2017r. certyfikatu „Szkoła promująca bezpieczeństwo”, a w roku 2017 „Szkoły dobrego wychowania”.

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości i dzięki temu mają możliwość kontynuacji nauki w wybranej przez siebie szkole średniej.

Warto pomyśleć o wyborze tej właśnie szkoły dla swojego dziecka.
Szkoła zapewnia dobrą edukację i opiekę oraz przyjazną atmosferę.