Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2018/2019- potrzebne informacje

Pobierz: Deklaracja Przystąpienia do Ubezpieczenia
Pobierz: Zakres InterRisk 2018 – Sz.P. Nr 7 w Oświęcimiu
Pobierz: owu EDU Plus
Pobierz: Procedura zgłaszania szkody

Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2017/2018- potrzebne informacje

Rada Rodziców w tym roku szkolnym zawarła umowę z InterRisk TU S.A. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.

WARUNKI UBEZPIECZENIA:

 

Suma ubezpieczenia

 

12000 zł
100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 12000 zł
1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 120 zł
Koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych (również koszt zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszczodzonych podczas wypadku w czasie lekcji) 3600 zł
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 3600 zł
Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 120 zł
Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu) 12000 zł
Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW w placówce oświatowej 18000 zł
Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 18000 zł
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego ubezpieczonego w wyniku NW 1200 zł
Pogryzienie przez psa 120 zł
Oparzenia u Ubezpieczonego w wyniku wypadku (maksymalne świadczenie) 2000 zł
Odmrożenia u Ubezpieczonego (maksymalne świadczenie) 2000 zł
Składka podstawowa z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu 28 zł
Opcje dodatkowe
Pobyt w szpitalu w wyniku NW i w wyniku choroby (od 3-go dnia) 50zł/dzień

Poważne zachorowania 2000 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 1000 zł

4 zł
Koszty leczenia w wyniku NW, koszty rehabilitacji, koszty zakupu leków 2 zł
Pakiet bólowy – uciążliwość leczenia w wyniku NW, wypłata świadczenia w wysokości 1% sumy ubezpieczenia pod warunikiem iż:

a) nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu (0% uszczerbku), bądź trwałego inwalidztwa częściowego, złamania kości, ran ciętych lub szarpanych, urazów narządów ruchu, wstrząśnienia mózgu

b) przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do nauki/pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni

2 zł
 

Składka roczna od ucznia

 

36 zł

 

Działa na całym świecie, 24h na dobę przez 365 dni w roku

Chroni w czasie uprawiania sportów w szkole i poza szkołą (treningi piłkarskie, taniec itp.)

SPOSOBY ZGŁASZANIA ZDARZEŃ:

– Telefonicznie pod numerem: 022 212 20 12

– Zgłoszenie on-line na stronie: www.interrisk.pl, lub e-mail: szkody@interrisk.pl

– Pisemnie na odpowiednim druku wraz z dokumentami na adres:

InterRisk TU S.A. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

– Poprzez opiekuna:

Sylwia Szczęśniak

tel.: 501 560 384

e-mail.: sylwia.szczesniak@gmail.com

Szkoła nie jest pośrednikiem przy zgłaszaniu szkody.