O szkole


„UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA”

logo_LS

W naszej szkole prowadzimy
zajęcia strzelectwa sportowego:

Uczniowie  podczas dodatkowych godzin w ramach wychowania fizycznego  mogą doskonalić (w mało licznym zespole) swoje umiejętności w strzelectwie. Zajęcia odbywają się w szkolnej strzelnicy sportowej.

   SONY DSC SONY DSCSONY DSC

hx-bulletNASZE ATUTY:
 • dziennik elektroniczny;
 • szkoła przyjazna i bezpieczna;
 • klasy liczące 20- 24 osób;
 • stale wzbogacana baza szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne– tablice interaktywne, podręczniki multimedialne do nauczania języków obcych, pomoce multimedialne do nauczania;
 • w każdej sali lekcyjnej projektor, komputer z dostępem do Internetu;
 • skomputeryzowana biblioteka i czytelnia;
 •  możliwość poznawania innych krajów podczas wymian międzynarodowych;
 •  wycieczki naukowe;
 •  oferta zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do zainteresowań uczniów;
 •  gimnastyka korekcyjna na terenie szkoły;
 • opieka psychologa, pedagoga i logopedy;
 • działania w ramach projektów;
 •  udział w ogólnopolskich projektach;
 • doskonale przygotowana kadra nauczycielska;
 • nauka dwóch języków obcych: j. angielskiego i j. niemieckiego;
 • dbałość o potrzeby edukacyjne wszystkich uczniów, w tym także młodzieży o specyficznych potrzebach edukacyjnych;
 • organizujemy imprezy sportowe i kulturalne.
hx-bulletUCZNIOWIE I NAUCZYCIELE NASZEJ SZKOŁY MAJĄ DO DYSPOZYCJI:
 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe;
 • bibliotekę z bogatym księgozbiorem, multimediami i czasopismami oraz czytelnią, w której uczniowie mogą pod fachowym okiem korzystać z dostępnych materiałów, przygotować się do zajęć   lub też poszerzyć swoją wiedzę;
 • świetlicę szkolną, która oferuje uczniom różnorodne zajęcia, w tym:
  • konkursy tematyczne
  • zajęcia plastyczne
 • pomoc pedagoga, psychologa i logopedy szkolnego;
 • salę gimnastyczną;
 • salę do gimnastyki korekcyjnej;
 • boisko szkolne;
 • stołówkę szkolną.
hx-bulletW NASZEJ SZKOLE DZIAŁAJĄ M. IN.:
 • Samorząd Uczniowski;
 • kółko redaktorskie gazetki szkolnej „Czwórkowe asy”;
 • koła zainteresowań
hx-bulletA CO POZA NAUKĄ?
 • wymiany międzynarodowe;
 • obozy sportowe;
 • zajęcia i zawody sportowe;
 •  wycieczki rekreacyjno- dydaktyczne;
 •  dobór kół zainteresowań do potrzeb uczniów
 • Piknik Rodzinny;

Pracujemy w oparciu o programy nauczania stale udoskonalane i modyfikowane, dzięki pogłębianiu przez nas wiedzy i umiejętności tak, aby wszyscy uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie.

Zapewniamy klimat życzliwości i profesjonalizmu, różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach, a także wspierających rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Priorytety w naszych działaniach to troska o bezpieczeństwo uczniów oraz doskonalenie współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami zmierzające do integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym.

Certyfikaty

MG4 ZPB

certyfikat-szkola-wolna-od-dopalaczy

golden- five-1

Narkotyki-dopalacze

bezpieczna szkołą

Palenie jest słabe

szkola z klasacertyfikat trzymaj formę

szkola bez przemocy

2011 20122010 20112009 2010

z klasy do klasy

Comments are closed.