Lekcja patriotyzmu z okazji Święta Niepodległości

W środę 9 listopada 2016 r. uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w akademii poświęconej 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po odśpiewaniu hymnu narodowego zebrana w sali  gimnastycznej młodzież obejrzała program artystyczny „Dwa głosy o 11 listopada” przygotowany przez uczniów klasy 3a i 2b. Jeden głos – niechętny przyswajaniu wiedzy historycznej – należał do pokolenia współczesnych nastolatków. Drugi – podkreślający wagę narodowej pamięci reprezentowali nasi przodkowie (w tej roli Marta Bogdańska, Adam Sala i Magdalena Dziedzic), którzy zdenerwowani ignorancją swoich prawnuków przekroczyli czas i „zeszli” z portretów, by przypomnieć, że „Tam gdzie jest Polska, tam wolności zew, za nią walczono, przelewano krew”. Do konfrontacji dwóch pokoleń doszło w Muzeum Historycznym. Słowa przodków trafiły jednak do serc współczesnych nastolatków, którzy przyznali : „Patriota to człowiek, który zachowuje pamięć o przeszłości swojej ojczyzny”. Niezwykłe spotkanie z historią zakończyła wzruszająca pieśń „Polska wolnym krajem jest”.