Spotkanie z pisarką książek dla dzieci Roksaną Jędrzejewską-Wróbel

7 maja uczniowie klas 1a i 1b oraz najlepsze czytelniczki z klasy 2a wzięli udział w spotkaniu z autorką książek dla dzieci Roksaną Jędrzejewską-Wróbel, które zorganizowała Galeria Książki. Czytelnicy naszej biblioteki szkolnej znali już ze wspólnej lektury książkę tej pisarki pt.”Królewna” oraz poznali postać i twórczość wielokrotnie nagradzanej autorki książek dla dzieci. Tematem spotkania był […]

Read More →

Nabór do szkół ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych- informacje praktyczne

Podstawy prawne procesu rekrutacji Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.); Wyżej wymienione ustawy opisują zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych. Między innymi: kryteria pierwszeństwa oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie, katalog danych o kandydacie i jego rodzicach, zbieranych w procesie rekrutacji czy przebieg […]

Read More →

Uwaga uczniowie kl. VIII i III gimnazjum

W poniedziałek, 29 kwietnia, chętni uczniowie z klas 8 SP i 3 GIMN. będą mogli podczas lekcji 2- 4 wyjść wraz z opiekunami na Dni Otwarte do Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego (Ozety) w Oświęcimiu. Po zapoznaniu się z ofertą edukacyjną placówki wracamy na dalsze lekcje do szkoły.

Read More →