Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 czerwca 2019 r. dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonych w kwietniu i czerwcu 2019 r.

Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzonych w kwietniu i czerwcu 2019 r., zostaną ogłoszone 14 czerwca br. (piątek).

Uczniowie III klasy gimnazjum będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemie informatycznym OKE w Krakowie: https://obieg.oke.krakow.pl.

Logowanie do serwisu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń może pobrać w sekretariacie szkoły.

Uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń będzie mógł pobrać w sekretariacie szkoły 12 czerwca br.

Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 14 czerwca br. od godz. 10:00.

Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu uczniowi w dniu zakończenia roku szkolnego (19 czerwca br.) razem ze świadectwem ukończenia szkoły.

Iwona Kolasa
dyrektor szkoły

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie upubliczniony