Uczciliśmy 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja!

228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Według historyka profesora Henryka Samsonowicza, Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element pamięci, bez której żadna wspólnota nie może istnieć. Jego zdaniem, Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: 3 maja 1791r. oraz 11 listopada 1918r. i 4 czerwca 1989r.

Chętni uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjum wzięli udział  w dniu 22 maja 2019r. w konkursie historycznym o czasach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego– konfederacji barskiej, Sejmie Wielkim, Majowej Konstytucji, konfederacji targowickiej, Insurekcji Kościuszkowskiej i rozbiorach Polski.

Gratulujemy dużej wiedzy zwycięzcom konkursu:

I miejsce zajęła           Alicja  Frasińska  z klasy VIIIA,

II miejsce zajęła           Wiktoria  Bezwińska  z klasy VIIIB

III miejsce zajęła         Aleksandra  Leja  z klasy IIIA

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie upubliczniony