• Brak komentarzy do wyświetlenia.

Niebieska Karta

„NIEBIESKA KARTA”– OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OŚWIATY
W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE

W  2012 roku za stosowanie przemocy w rodzinie skazano ponad 16 tys. osób. 3 tys. przypadków dotyczyło przemocy wobec małoletnich– podaje Ministerstwo Sprawiedliwości. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. określa procedurę zakładania „Niebieskiej Karty”– to nowy obowiązek pracowników oświaty.

Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie, to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualna, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,  a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

– współmałżonkowie

– partnerzy

– dzieci

– osoby starsze

– osoby niepełnosprawne

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna: np. bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie).

Przemoc psychiczna: (np. wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi).

Przemoc seksualna: (np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi).

Inny rodzaj zachowań:

– zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych

– niszczenie rzeczy osobistych

– demolowanie mieszkania

– wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie

– pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb

– zmuszanie do picia alkoholu

– zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków

 

PAMIĘTAJ!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś  z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

Jeżeli doznajesz takich zachowań, powiadom:

– Policję, dzwoniąc na numer 997 lub 112,

– prokuraturę.

Opracowanie: Monika Rabe, Danuta Mitoraj

Komentowanie jest wyłączone.