• Brak komentarzy do wyświetlenia.

Szkoła dobrego wychowania

W tym roku szkolnym nasze gimnazjum przystąpiło do konkursu „Szkoła dobrego wychowania”, który potrwa do 10 marca 2017 r.  Celem konkursu jest zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła dobrego wychowania” jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za zrealizowanie 5 spośród 7 zaproponowanych zadań, m.in. przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania, zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu  wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre, opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”, przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników…., wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”, pogadanka z uczniami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka.

W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła biorąc udział w ogólnopolskim konkursie zdobyła tytuł „Szkoła wolna od dopalaczy”, a rok wcześniej „Bezpiecznej szkoły” i „Szkoły promującej bezpieczeństwo”. Mamy nadzieję, że i tym razem sposób realizacji zadań konkursowych przyniesie sukces w postaci nowego tytułu „Szkoły dobrego wychowania”.

Komentowanie jest wyłączone.