• Brak komentarzy do wyświetlenia.

PROJEKT ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA– SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO

zpb

 UZYSKANIE CERTYFIKATU  „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

30 września 2015 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” z udziałem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Mariusza Dąbka, I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele szkół oraz Policji z miast i powiatów województwa małopolskiego. Naszą szkołę reprezentowała pani dyrektor Iwona Kolasa, koordynator projektu- pani Monika Rabe (psycholog szkolny) i uczeń klasy IIIb Mikołaj Madej. Towarzyszyła nam również pani Marzena Ptasińska z KPP w Oświęcimiu.

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty Aleksandrem Palczewskim wręczyli 33 Certyfikaty przedstawicielom szkół, które uczestniczyły w projekcie ZPB.

Wśród wyróżnionych szkół znalazło się także nasze gimnazjum, które jako jedyne uzyskało max liczbę punktów (60/60).

Uroczystość uświetnił występ uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach, a oprawę muzyczną gali wręczenia Certyfikatów zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Baczków z Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni pod kierownictwem Pana Rafała Węglarza.

Po uroczystości uczestnicy mogli zobaczyć pokazy Policji m.in. sprzętu policyjnego i technik stosowanych przez funkcjonariuszy w codziennej służbie, a także zwiedzić ekspozycję samolotów w muzeum.

zpb

luty 2015r.

Nasze gimnazjum przystąpiło do realizacji projektu ZPB – projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, który realizowany jest na terenie województwa małopolskiego, jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Celem projektu jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach.

Jest to przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu. Po złożeniu formularza zgłoszenia do udziału w projekcie przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród trzech grup respondentów: uczniów, rodziców i nauczycieli. W pierwszym etapie realizacji projektu ZPB, diagnozie poddawane są dwa obszary realizacji: przemoc szkolna oraz miejsca niebezpieczne, nieokreślonego przeznaczenia, które znajdują się w placówce lub w jej najbliższym otoczeniu. Uzyskane wyniki z przeprowadzonych badań ankietowych poddawane są analizie wspólnie z partnerami projektu. Na podstawie analizy, dokonywana jest identyfikacja problemów, dobór partnerów mających realny wpływ na rozwiązanie występujących zagrożeń oraz następuje opracowanie Zintegrowanego Planu Działania.

W obecności funkcjonariusza KPP- pani Marzeny Ptasińskiej, przewodniczącej Rady Rodziców- pani Elżbiety Wilczak, dyrektora szkoły- pani Iwony Kolasa, pedagoga szkolnego- pani Danuty Mitoraj, przedstawiciela uczniów- Edyty Walerowicz miała miejsce również wizja lokalna szkoły pod kątem bezpieczeństwa i ujawnienia miejsc zagrażających mu. Na podstawie tej wizji nasze gimnazjum uznano za przyjazne uczniowi i bezpieczne, spełniające zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa, m.in. przez to, iż od sierpnia 2005 roku w szkole funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania Szkołą (bramki wejściowe, monitoring). Ponadto w budynku znajduje się monitoring (na każdym piętrze) i na zewnątrz budynku; liczba kamer jest wystarczająca. Przy głównym wejściu są bramki. Uczniowie i pracownicy szkoły wchodzą do budynku odbijając kartę magnetyczną. Budynek szkoły na bieżąco jest modernizowany: dokonano wymiany okien, dachu, termomodernizacji, wymieniono instalację CO. W klasach znajdują się bezpieczne i estetyczne meble oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo ma charakter honorowy. Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacja projektu ZPB, na każdym z jego etapów. O przyznanie Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, szkoła może ubiegać się po okresie, co najmniej 6 miesięcy od przystąpienia przez placówkę oświatową do realizacji projektu ZPB, po złożeniu wniosku o przyznanie Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

 Opracowanie: mgr Monika Rabe

Komentowanie jest wyłączone.