Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu

Pobierz: Statut Szkoły Podstawowej nr 7 w Oświęcimiu.

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY: pobierz

Regulamin: szczegółowe warunki korzystania przez uczniów
z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Pobierz: Zarządzenie- warunki korzystania z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów

PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH  I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO: pobierz

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego: pobierz

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Pobierz: Koncepcja pracy szkoły