Projekty edukacyjne

Wybrane projekty realizowane przez naszych uczniów

Projekt edukacyjny z historii- film zrealizowany przez uczniów naszej szkoły:Walizka z Auschwitz podróż retrospektywna

Projekt edukacyjny z j. angielskiego: USA-UK

Projekt edukacyjny z chemii: Ropa naftowa

Projekt edukacyjny z informatyki: Linux jako alternatywa dla systemu Windows


Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2015/2016

Tytuł projektu edukacyjnego

Nazwisko nauczyciela-
opiekuna projektu

Okna i witraże

Marzena Sasuła

Berlin – co warto zobaczyć w tym mieście

Monika Kotfis

Fiv Days in Oświęcim – przewodnik w języku angielskim – film (5 dni w Oświęcimiu – moja wymarzona wycieczka)

Halina Zemła

Symbole Stanów Zjednoczonych

Halina Zemła

Przerwane marzenia – czyli o nastoletnich ofiarach obozu

Maria Szewczyk

Szkoła z pasją

Anna Pawlica-Nakonieczny

Wizyta na Zamku w Oświęcimiu

Beata Kapcińska-Jurczyk

Harmonogram realizacji projektów edukacyjnych

w Miejskim Gimnazjum nr 4 w Oświęcimiu w roku szkolnym 2015/2016

Lp. Działanie Czas realizacji Odpowiedzialni
 1. 1.       
Uzupełnienie i modyfikacja tematów projektów do 06.09.2015 Nauczyciele uczący w gimnazjum
 1. 2.       
Zatwierdzenie tematów projektów. do 10.09.2015 Rada Pedagogiczna
 1. 3.       
Wybór tematów przez uczniów klas II i III do 12.09.2015 Wychowawcy
 1. 4.       
Dokonanie ewentualnych zwolnień z realizacji projektów. do 31.10.2015 Dyrektor
 1. 5.       
Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów o warunkach realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum do 30.09.2015 Wychowawcy
 1. 6.       
Podpisanie deklaracji przystąpienia do realizacji projektów przez uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) do 31.10.2015 Wychowawcy
 1. 7.       
Przedstawienie koordynatorowi przez wychowawców , deklaracji przystąpienia do realizacji projektów. do 31.10.2015 Wychowawcy
 1. 8.       
Realizacja projektów edukacyjnych. do 30.05.2016 Opiekunowie projektów,wychowawcy,koordynator
 1. 9.       
Nadzór nad realizacją projektów. Rok szkolny 2015/2016 Koordynator projektów
 1. 10.   
Prezentacja projektów edukacyjnych. do 15.06.2016 Opiekunowie projektów,koordynator
 1. 11.   
Przygotowanie tematów projektów edukacyjnych na następny rok szkolny. (do koordynatora) do 20.06.2016 Nauczyciele uczący w gimnazjum
 1. 12.   
Dostarczenie koordynatorowi wszelkiej dokumentacji dot. realizacji projektów. do 20.06.2016 Opiekunowie projektów
 1. 13.   
Przedstawienie przez koordynatora dyrektorowi sprawozdania z realizacji projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2013/2014. do 30.06.2015 Koordynator projektów

Tematy projektów edukacyjnych – na rok szkolny 2014/2015

Matematyka:

 1. Szkoła z pasją.
 2. Okna i witraże.
 3. Figury magiczne.
 4. Projekt klombów kwiatowych.

Fizyka:

 1. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego wahadła matematycznego.
 2. Wyznaczanie gęstości brył. Opracowanie błędów pomiarowych.

Geografia:

 1. Legendy Małopolski.
 2. Dlaczego Dolinę rzeki Soły nazywamy Korytarzem Życia?
 3. Oświęcim Miastem Pokoju.

Chemia:

 1. Chemia w życiu codziennym.
 2. Recykling – czy się to opłaca.
 3. Jak otrzymać mydło z kreta.

Biologia:

 1. Dziura ozonowa.
 2. Efekt cieplarniany.
 3. Świat witamin.
 4. Jesteś tym – co jesz.

Język polski:

 1. Opracuj program trzydniowej wycieczki edukacyjnej dla gimnazjalistów pod hasłem „Kulturalna Małopolska”.  Przygotuj folder– ofertę dla szkół gimnazjalnych.
 2. Dom rodzinny widać, choć go nie ma.
 3. Z Henrykiem Sienkiewiczem w przeszłość. Przygotowanie do czytania lektury „Krzyżacy”.

Historia i WOS:

 1. Co wiesz, gdy piszesz nazwę swojej ulicy, osiedla, miasta.

Język angielski:

 1. Sławni obywatele krajów anglojęzycznych.
 2. 5 days in Oświęcim ( 5 dni w Oświęcimiu – moja wymarzona wycieczka).

Język niemiecki:

 1. Podróże po krajach niemieckojęzycznych.
 2. Zwyczaje i tradycje w Niemczech.
 3. Niemiecka kuchnia.

Sztuka:

 1. Instytucje kultury w naszym mieście.
 2. Zabytki Oświęcimia dawniej i dziś.

Wychowanie fizyczne:

 1. Osiągnięcia olimpijskie polskiej Kadry Narodowej w strzelectwie sportowym.
 2. Historia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej.

Informatyka:

 1. Darmowe oprogramowanie – też może być interesujące.
 2. Internet – (różne usługi) same pozytywy?
 3. Zdalne zarządzanie komputerami.

Religia:

 1. Święty Maksymilian Maria Kolbe – Święty Naszej Ziemi.
 2. Jakie wartości Patrona Naszego Miasta są mi bliskie?

Temat projektu edukacyjnego z działań wolontariatu:

 1. Na straży ludzkiego szczęścia.