Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW 

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj i nazwa zajęć

Termin zajęć

Mariola Grzybek

Zajęcia rewalidacyjne

Kółko teatralne

Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia dodatkowe z j. polskiego

Piątek                     08.00 – 8.45

Środa                    14.20 – 15.15

Wtorek                  14.20 – 15.05

Poniedziałek         13.30 – 14.15

Wtorek                  15.10 – 15.55

Renata Kierońska

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

Kółko teatralne

Czwartek              13.25 – 14.15

Piątek                   07.15 – 7.30

Środa                    14.20 – 15.05

Maria Szewczyk

Konsultacje przedmiotowe historia/ WOS

Środa                    07.10 – 07.55

Czwartek              14.20 – 15.05

Alicja Kaczmarczyk

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze klasa III GM

Wtorek                  07.30 – 8.00

Ewelina Trybuś

Zajęcia wyrównawcze klasa 7a/ 4a

Konsultacje

Środa                    14.20 -15.05

Czwartek              07.25 – 08.00

Monika Kotfis

Zajęcia dodatkowe

Środa                     15.05- 15.50

Anna Pawlica-Nakonieczny

Nauka gry  na gitarze

zajęcia dodatkowe dla klas III zajęcia dodatkowe dla klas I-II

Środa                     15.30 -16.15

Środa                    07.00 – 08.45

Piątek                   12.30 – 13.15

Marzena Mrzygłód

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

Zajęcia rozwijające

Środa                     4.20 – 15.05

Czwartek              13.30 – 14.15

Piątek                   08.00 – 08.45

Wtorek                  14.20 – 15.05

Czwartek              14.20 – 15.05

Mirosława Kapturkiewicz

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

Czwartek              15.05 – 15.55

Dorota Smyczyńska

Konsultacje przedmiotowe (kl. 7, 2a, 2b)

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

Poniedziałek         14.20 – 15.15

Wtorek                  15.10 – 15.55

Joanna Jachnicka- Kamieniarz

Konsultacje

Po uprzednim umówieniu się
z uczniami

Bożena Szlucha

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

(co dwa tygodnie)

Poniedziałek         15.10 – 15.55

Andrzej Matras

Kółko multimedialne

Poniedziałek         15.05 – 15.55

Anna Miłoń

Zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające
(co drugi tydzień)

Piątek                   11.40 – 12.25

Beata Kapcińska- Jurczyk

Kółko plastyczne

Środa                     14.15- 15.00

Edyta Grabecka

Koło plastyczne

„Koło Małych Artystów”

Koło przyrodnicze

„Koło Przyjaciół Natury”

Dla uczniów klas młodszych

Piątek                   11.45 – 12.30

Poniedziałek        11.45 – 12.30