Rada Rodziców

Witamy serdecznie na stronie internetowej Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu


Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 

Przewodniczący Rady Rodziców-  p. Marcin Stanik
Z-ca przewodniczącego-  p. Agnieszka Januszyk- Hurnik
Skarbnik- p. Krzysztof Kaziuk
Sekretarz- p. Aneta Byrska

Przewodnicząca komisji rewizyjnej- p. Szymon Pernal
Członek komisji rewizyjnej- p. Aneta Markiel
Członek komisji rewizyjnej– p. Agata Rembiesa

Członkowie Rady Rodziców
p. Edyta Lach
p. Elżbieta Kania


Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu.
Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią:Regulamin Rady Rodziców SP7 Oświęcim


INFORMACJE DLA RODZICÓW

Składka na Radę Rodziców (komitet rodzicielski): 20 zł.

Bardzo prosimy o wsparcie inicjatyw podejmowanych przez Radę Rodziców naszej szkoły.
Wpłaty przyjmują skarbnicy klasowi.