Skrzynka życzeń

Szanowni Rodzice,

pragniemy, żebyście Państwo byli rzeczywistymi uczestnikami życia szkoły. Dlatego oczekujemy uwag, propozycji, ciekawych inicjatyw dotyczących wszystkich aspektów działalności szkoły. Zachęcamy do tego rodzaju działań. Jednocześnie przypominamy o możliwych formach kontaktu:

  • kontakt osobisty z nauczycielem, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem,
  • za pośrednictwem Rady Rodziców,
  • poprzez moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym (opcja dostępna dla każdego rodzica),
  • kontakt na adres e-mail: mg4propozycje@gmail.com,
  • pisemnie na adres szkoły:
Miejskie Gimnazjum Nr 4 im. Zofii Kossak
Ul. Wyzwolenia 3
32- 600 Oświęcim