Oferta

„UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA”

W naszej szkole realizujemy innowacje:

hx-bulletSTRZELECTWO SPORTOWE

Uczniowie  podczas dodatkowych godzin w ramach wychowania fizycznego  mogą doskonalić (w mało licznym zespole) swoje umiejętności w strzelectwie. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonej szkolnej strzelnicy.

Poza tym stwarzamy możliwości:

 • kontynuowania treningu w szkole ponadgimnazjalnej,
 • wyjazdów na obozy szkoleniowe.

   SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

hx-bulletJĘZYKÓW OBCYCH- j. angielskiego i j. niemieckiego

Klasa lub grupa (w zależności od naboru) z dodatkowymi godzinami z j. angielskiego i  j. niemieckiego, w której realizowana jest innowacja pedagogiczna poszerzająca kompetencje językowe uczniów szczególnie w zakresie konwersacji poprzez kształcenie z wykorzystaniem środków multimedialnych.

wymiana 1

hx-bulletPROWADZIMY TAKŻE ZAJĘCIA W KLASACH INTEGRACYJNYCH

Specyfika klasy polega na:

 • małej liczebności- od 15 do 20 uczniów, w tym do 5 dzieci posiadających orzeczenie poradni pedagogiczno- psychologicznej;
 • stałej obecności na lekcjach drugiego nauczyciela, który wspomaga pracę uczniów o indywidualnych potrzebach edukacyjnych.

hx-bulletNASZE ATUTY:

 •  e- wywiadówka (dostępny 24 h na dobę);
 •  szkoła przyjazna i bezpieczna;
 • klasy liczące 20- 24 osób;
 • stale wzbogacana baza szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne– tablice interaktywne, podręczniki i pomoce multimedialne do nauczania;
 • w każdej sali lekcyjnej komputer z dostępem do Internetu;
 •  skomputeryzowana biblioteka i czytelnia;
 • nauka języków obcych z podziałem na grupy zgodnie ze stopniem zaawansowania;
 •  możliwość poznawania innych krajów podczas wymian międzynarodowych;
 •  wycieczki naukowe, w tym cykliczne wyjazdy na wykłady popularyzujące matematykę organizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
 •  bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do zainteresowań uczniów;
 •  gimnastyka korekcyjna na terenie szkoły;
 • opieka psychologa, pedagoga i logopedy;
 • działania w ramach projektów;
 •  udział w ogólnopolskich projektach;
 • doskonale przygotowana kadra nauczycielska;
 • dbałość o potrzeby edukacyjne wszystkich uczniów, w tym także młodzieży o specyficznych potrzebach edukacyjnych;
 • organizujemy imprezy sportowe i kulturalne.

hx-bulletUCZNIOWIE I NAUCZYCIELE NASZEJ SZKOŁY MAJĄ DO DYSPOZYCJI:

 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe;
 • bibliotekę z bogatym księgozbiorem, multimediami i czasopismami oraz czytelnią, w której uczniowie mogą pod fachowym okiem korzystać z dostępnych materiałów, przygotować się do zajęć   lub też poszerzyć swoją wiedzę;
 • świetlicę ze stanowiskiem komputerowym z dostępem do  Internetu.  Świetlica szkolna oferuje uczniom różnorodne zajęcia:
  • zajęcia „Twórczy Umysł” (jak szybko się uczyć?)
  • „Jak zwalczać stres”: ćwiczenia wyciszające, oddechowe, relaksacyjne
  • konkursy tematyczne
  • zajęcia z emisji głosu
  • zajęcia plastyczne
  • organizacja: Andrzejek, Mikołajek, Walentynek, bezpieczne dyskoteki
  • wolontariat
 • pomoc pedagoga, psychologa i logopedy szkolnego;
 • salę gimnastyczną;
 • salę do gimnastyki korekcyjnej;
 • boisko szkolne;
 • stołówkę szkolną.

hx-bulletW NASZEJ SZKOLE DZIAŁAJĄ M. IN.:

 • Samorząd Uczniowski;
 • kółko redaktorskie gazetki szkolnej „Czwórkowe asy”;
 • koła zainteresowań, w tym:
 •  fotograficzne,
 • SKKT – Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne;
 • SKS – Szkolne Koło Sportowe
 •  grupa wolontariatu;

hx-bulletA CO POZA NAUKĄ?

 • wymiany międzynarodowe;
 • obozy sportowe;
 • zajęcia i zawody sportowe;
 •  międzyszkolne zawody strzeleckie;
 •  wycieczki rekreacyjno- dydaktyczne;
 •  dobór kół zainteresowań do potrzeb uczniów;
 • otrzęsiny klas pierwszych, pożegnanie absolwentów;
 • Piknik Rodzinny;
 • „Noc w szkole”

Pracujemy w oparciu o programy nauczania stale udoskonalane i modyfikowane, dzięki pogłębianiu przez nas wiedzy i umiejętności tak, aby wszyscy uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie.

Zapewniamy klimat życzliwości i profesjonalizmu, różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach, a także wspierających rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Priorytety w naszych działaniach to troska o bezpieczeństwo uczniów oraz doskonalenie współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami zmierzające do integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym.

Certyfikaty

MG4 ZPB

golden- five-1

Narkotyki-dopalaczeWięcej na temat certyfikatu:
http://sp7oswiecim.edu.pl/2015/10/wielki-sukces-naszego-gimnazjum/
http://oswiecim.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/krakow-miejskie-gimnazjum-nr-4-w-oswiecimiu-oraz-gminne-gimnazjum-nr-1-w-rajsku

bezpieczna szkołą

Palenie jest słabe

szkola z klasacertyfikat trzymaj formę

szkola bez przemocy

2011 20122010 20112009 2010

z klasy do klasy