Terminarz spotkań z rodzicami i konsultacji

Zebrania z Rodzicami

14 września 2017 godz. 16.30

Wybory do Rady Rodziców. Programy nauczania, zasady oceniania, egzamin gimnazjalny, realizacja obowiązku szkolnego, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

15 listopada 2017 godz. 16.30

Analiza i ocen efektów nauczania, zachowania i frekwencji.

Informacja o zagrożeniach.

Sprawy bieżące.

7 lutego 2018
godz. 16.30

Podsumowanie efektów nauczania, zachowania i frekwencji
w pierwszym okresie.

11 kwietnia 2018 godz. 16.30

Analiza i ocen efektów nauczania, zachowania i frekwencji.

Informacja o zagrożeniach.

Sprawy bieżące.

Konsultacje

4 października 2017r.

W godzinach od 16.30 do 17.30.

6 grudnia 2017r.

W godzinach od 16.30 do 17.30.

9 maja 2018r.

W godzinach od 16.30 do 17.30.

5 czerwca 2018r.

W godzinach od 16.30 do 17.30.