INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC DZIECKU I RODZINIE

 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:  800 12 12 12
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  Oświęcim, ul. Bema 4
  tel. 33 843 11 62
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
  ul. Sobieskiego 15b
  tel. 33 847 90 00
 • Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
  Wydział III Rodzinny i Nieletnich
  32-600Oświęcim ul. Jagiełły 31
  tel./fax. 33 876 38 64 e-mail: rodzinny@oswiecim.sr.gov.pl
  Sekretariat Zespołu Kuratorów: pok. 108
  tel/fax. 33 876 38 28
 • Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
  Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 2
  tel. 33 847 52 00  centrala telefoniczna
  Wydział ds. Nieletnich
  tel. 33 847 52 07
 • Komenda Straży Miejskiej w Oświęcimiu
  ul. Jagiełły 23,
  tel. 986; 33 842 92 12
 • Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
  Oświęcim, ul. Orzeszkowej 1
  tel. 33 842 29 77
 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 139
  tel. 33 476 01 03 lub 510 34 75
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Oświęcim, ul. Bema 4
  tel. 33 842 23 29
 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  Oświęcim, ul. Bema 4
  tel. 33 842 23 29
 • Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Oświęcim ul. Solskiego 2; pok.10
  tel. 33 842 93 10; 515 081 863
 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 139
  tel. 33 847 46 48; 33 847 45 55
 • Punkt Konsultacyjny dla osób używających i uzależnionych od narkotyków
  Oświęcim ul. Sobieskiego 2
  tel.33 844 73 97; 33 841 17 67
 • NZOZ SOBRIETAS Centrum Psychoterapii
  Oświęcim ul. Powstańców Śląskich 21
  tel. 33 444 67 16
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Oświęcim ul. Solskiego 2, pok.10
  tel.: 33 842 93 30
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Stowarzyszenie „Abstynencja”
  Oświęcim, Pl. Św. Maksymiliana 2
  tel.33 844 03 70
 • Kuratorium Oświaty
  ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
  tel. 12 422 99 18
 • Ośrodek Rehabilitacji Euro- Med
  32-600 Oświęcim, ul. Solna 4
  tel. 665130650
 • Ośrodek Rehabilitacji Euro- Med
  32-600 Oświęcim,
  ul. Dąbrowskiego 30, II piętro
  tel. 663206334
 • Punkt Konsultacyjno- Terapeutyczny
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu,
  Grojec, ul. Beskidzka 100
  tel.  33 846 64 27
 • Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Ofiar Przemocy Domowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu,
  ul. Beskidzka
  tel. 33 8466438; 8466437; 8466428; 8466427

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie upubliczniony